ALGORİTMA GÖSTERİM YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Algoritmaların tanımlanmasında ve gösteriminde kullanılan farklı algoritma gösterim yöntemleri mevcuttur. Bu yöntemlerin başta gelenleri konuşma dili ile gösterim, akış şeması ile gösterim ve sözde kod ile gösterimdir.

Konuşma Dili

Bir algoritmanın açıklaması ve algoritmada yer alan adımlar, konuşma dili havasıyla ifade edilebilir. Bu gösterim yönteminde, algoritma açık ve net bir dille tanımlanır. Algoritmada yer alan adımlar liste halinde alt alta yazılır. İki sayıyı toplamayı sağlayan algoritmanın açıklamasını ve adımlarını bir örnek olarak gösterelim.

Açıklama: Elimizde iki adet pozitif tamsayı vardır. Bu iki sayının toplamı bulunacaktır.

Adımlar:

Adım 1. Sayılardan birini A, diğerini B olarak isimlendir.

Adım 2. A sayısını ile B sayısını topla, toplamı T olarak isimlendir.

Adım 3. T sayısını sonuç olarak göster.

Örnek:

Elimizdeki sayılar 5 ve 7 olsun.

Adım 1. A = 5 B = 7

Adım 2. A + B = 12, T = 12

Adım 3.  12 sonucunu göster.

Akış Şeması

Akış şeması, algoritmaların gösteriminde kullanılan faydalı bir yöntemdir. Bir akış şemasında algoritma adımlarını ifade eden kutular, bir adımdan bir adıma geçmeyi gösteren, karar verme mekanizmaları olarak kullanılan şekiller bulunabilir. Akış şeması, bir algoritmanın görsel şeklini gösterir. Görsellik ile algoritmaların daha kolay anlaşılabilmesine imkan sağlanır. Programcılar ve çözümleyiciler tarafından kullanılan akış şemalarını oluşturmak için birçok farklı çizim yazılımı vardır. İki pozitif tam sayının toplamını bulmak için kullanılan algoritmanın akış şeması ile gösterimine bir örnek ile bakalım.

Algoritma Gösterim Yöntemleri
akış diyagramı şekilleri ve anlamları

Yukarıdaki tabloda algoritmik akış esnasında hangi durumlar için hangi şekillerin kullanıldığı detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Sözde Kod

Sözde kod, bir algoritma oluşturulurken kullanılan, konuşma diline yakın, programlama dillerinin ayrıntılarına girmeden yapılan bir ifade şeklidir. Sözde kod ile gösterimi, oldukça yaygın ve etkili bir yöntemdir. Sözde kodlarda bir programlama diline benzer ifadeler olsa da bu ifadelerin bilgisayar tarafından yorumlanabilmesi söz konusu değildir. Sözde kodlar, programlama mantığı ile konuşma dilinin karışımından meydana gelir ve herkes tarafından kolayca anlaşılabilir. Sözde kodu okuyan herkes, bu algoritmayı kavrayabilir. İki pozitif tam sayının toplamını bulmak için kullanılan algoritmanın sözde kodunun adımlarını bir örnek ile gösterelim.

procedure Toplama (A, B : positive integers)
T = A + B
print T
end procedure

• 1 numaralı adımda, iki pozitif tamsayının girdi olarak kullanılacağı belirtilmiştir.

• 2 numaralı adımda, A sayısı ile B sayısının toplamı T sayısına eşitlenmiştir.

• 3 numaralı adımda, T sayısı ekrana yazdırılacaktır. Yazdırılan bu değer, algoritmanın girdileri için toplam değeri ifade eder.

• 4 numaralı adımda işlem sonlandırılmıştır.

Algoritma gösterim kavramları konusunu bu yazımızda gördük. Aşağıdaki linke tıklayarak Algoritma ve Programlama kategorisi altında bir çok içeriğe ulaşarak Algoritma ve Programalama bilginizi artırabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki Instagram logosuna tıklayarak bizi Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz.

https://yazilimdelisi.com/category/programlama-dilleri/algoritma-ve-programlama/

Sosyal Medya Hesaplarımız

instagram logo
twitter logo

Son Eklenen Yazılar