C# Değişkenler Nedir? Nasıl Tanımlanır?

C# Değişkenler

C# değişkenler, tüm dillerdeki değişkenler gibi içinde farklı türde veri saklayabileceğimiz bellek gözeneklerinin programlamadaki karşılıklarıdır. Hemen bütün programlama dillerinde değişkenler kullanılmaya başlanmadan önce tanımlanır. Bu işleme tanımlama denir. Derleyici tanımlama satırını görünce bellekte nesnenin özelliğine uygun miktarda yer tahsis eder. Bu tahsis edilen yerler her nesne için hafızanın aynı birimleri değildir. Peki bilgisayar hangi nesneyi nerede tutar?

Hafıza Bölgeleri

1. Stack Bölgesi

Programın içinde basit bir tam sayı türünden nesnenin tipik olarak çalışma zamanında yüklendiği yer RAM’ın stack denilen bölgesidir. Stack bölgelerine mikroişlemcilerde bulunan stack pointer ile erişilebilir. Stack pointer o anda bellkete çalışılan bölgenin adresini tutan yapıdır.

2. Heap Bölgesi

Heap alanları da RAM’de bulunan hafıza alanlarıdır. Bütün C# nesneleri burada tutulur.

3. Register Bölgesi

Stack ve heap alanlarından daha hızlı çalışan bir yapıya sahiptir. Bu sebeple derleyiciler çok sık işlem yaptıkları verileri hız kazanmak için burada tutarlar.

4. Static Bölge

Sabit bir bölgeyi temsil eder. C# içerisinde static olarak oluşturulan nesnelerin tutulduğu alandır.

5. Sabit Bölge

Değerleri değiştirilemeyen program içine gömülü nesnelerin tutulduğu alandır. Sadece okuma amaçlı olduğu için ROM’da tutulurlar.

6. Ram Olmayan Bölge

Program sonlandırıldığında saklanması istenen verilerin kalıcı olarak tutulduğu alandır.

Değişken Tanımlama ve İlk Değer Atama

C# dilinde değişken tanımlama işlemi aşağıdaki gibi yapılır.

<veri türü> <ismi>;

Örnek tanımlamalar

İnt sayı;

Char harf;

Bool kontrol;

İlk değer ataması ise iki türlü yapılabilir. Birincisi tanımlama esnasında, ikincisi ise tanımlamadan sonra ilk kullanım aşamasındadır.

İnt sayı=10; ya da

İnt sayi;

Sayi=10;

Aynı veri türüne sahip birden fazla değişken aynı anda oluşturulabilir.

İnt sayi, rakam=9;

Değişkenlerin Faaliyet Alanı

C# dilinde programlar açılan ve kapanan parantezler içine yazılır. Bu bölgeye ise blok denir. Tanımlanan değişkene ancak tanımlandığı blok içinde ulaşılabilir. Bu blok aralığına değişkenin faaliyet alanı denir. C#’ ta faaliyet alanı aşağıdaki kriterlere göre belirlenir.

  1. Bir sınıfın üye elemanı olarak tanımlanmış değişken her zaman sınıfın faaliyet alanı içindedir.
  2. Yerel bir değişken, tanımlandığı blok arasında kaldığı sürece faaliyet alanındadır.
  3. For, while ve do-while gibi döngü bloklarında tanımlanan değişkenler döngü dışına çıkmadığı sürece faaliyet alanındadır.

C# değişkenler nedir? Nasıl tanımlanır ve hafızada nerede tutulur konularını gördük. Daha fazla bilgi içeriği için aşağıdaki linke tıklayarak C# kategorisi altında daha bir çok içeriğe ulaşarak C# bilginizi artırabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki Instagram ve Twitter linklerine tıklayarak bizi Instagram ve Twtitter üzerinden de takip edebilirsiniz.

https://yazilimdelisi.com/category/programlama-dilleri/c-sharp/

Sosyal Medya Hesaplarımız

instagram logo
twitter logo

Son Eklenen Yazılar