C# Atlama(Jump) Deyimleri Nelerdir?

C# Atlama deyimleri diğer dillerde de olduğu gibi programı akış esnasında farklı noktalara yönlendirmek için kullanılan anahtar kelimelerdir. Bunlar; break, continue, goto ve return anahtar kelimeleridir.

Break Anahtar Kelimesi

Break anahtar kelimesi sıklıkla döngü yapılarında kullanılır. For, while ya da do-while döngülerinde döngünün belirtilen kadar değil de istenilen durum gerçekleşene kadar dönmesini istediğimiz durumlarda başvurduğumuz anahtar kelimedir. Döngüler dışında switch karar mekanizmalarında da her case ifadesinden sonra da programın swicth’den çıkmasını sağlamak için de kullanılır.(Bu konuyu C# switch-case başlığı altında bulabilirsiniz.) Şimdi break anahtar kelimesi için örnek bir kod yazalım.

do
{
  Console.WriteLine("Devam etmek istiyor musunuz? E/H");
  char cevap=Convert.ToChar(Console.ReadLine());
  if(cevap =='H' || cevap == 'h')
   break;
}while(true);

Continue Anahtar Kelimesi

Continue anahtar kelimesi break anahtar kelimesine benzer. Break anahtar kelimesinden farkı, döngüden tamamen çıkarmaz, sadece o anki döngü sırasını pas geçip döngünün kaldığı yerden akmasını sağlar. Bir örnek ile gösterecek olursak;

int toplam=0;
for(int i=0;i<10;i++)
{
  if(i%2==0)
   continue;
 toplam+=i;
}

Yukarıdaki örnekte döngü 0’da 10’a kadar dönecektir ancak çift sayılarda if koşulu sağlandığı için toplam+=i; komutunu gerçekleştirmeden o sırayı pas geçerek tekrar döngüye girecektir. Yani böylelikle 0’dan 10’a kadar tek sayıları toplamış olacaktır.

Goto Anahtar Kelimesi

Goto anahtar kelimesi programın akışı sırasında aniden farklı bir satıra atlamasını sağlamak için kullanılır. Ancak C# gibi nesne tabanlı dillerde bu anahtar kelimenin kullanılması zorunlu olmadıkça kullanması tavsiye edilmez. Örnek bir kod yazımı gösterelim.

goto Etiket:
Console.WriteLine("Bu satır atlandı.");
Etiket:
Console.WriteLine("Program buradan akmaya devam etmektedir.");

Return Anahtar Kelimesi

Return anahtar kelimesi geriye değer döndüren metotlarda metodun bitip geriye değerin döndürülmesi için kullanılır. Bir örnek ile açıklamak gerekirse;

using System;
{
 int sayi;
 static void Main()
 {
  Console.WriteLine("Bir sayı giriniz.");
  sayi=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  string sonuc=Kontrol();
  Console.WriteLine(sonuc);
 }
 string Kontrol()
 {
  if(sayi%2==0)
  return "Sayı çifttir.";
  else
  return "Sayi tektir.";
 }
}

Yukarıdaki örnekte dışarıdan bir sayı istenmekte ve bu sayı çift ise ekrana sayi çifttir, tek ise sayı tektir yazısını yazdırmaktadır. Eğer sayı çift ise birinci return ile metot bitecek ve değer döndürecektir. Sayı tek ise ikinci return ile metot bitecek ve değer döndürecektir.

C# atlama deyimleri (break, continue, goto ve return) konusunu gördük. Daha fazla bilgi içeriği için aşağıdaki linke tıklayarak C# kategorisi altında daha bir çok içeriğe ulaşarak C# bilginizi artırabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki Instagram ve Twitter linklerine tıklayarak bizi Instagram ve Twtitter üzerinden de takip edebilirsiniz.

https://yazilimdelisi.com/category/programlama-dilleri/c-sharp/

Sosyal Medya Hesaplarımız

instagram logo
twitter logo

Son Eklenen Yazılar