C# Çok Boyutlu Diziler Nedir ve Nasıl Kullanılırlar?

C# dilinde diziler kavramı tek boyutlu ve çok boyutlu olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. Tek boyutlu dizileri C# tek boyutlu diziler başlığı altında bulabilirsiniz. Bu yazımızda çok boyutlu dizilere değineceğiz.

Çok Boyutlu Diziler

Çok boyutlu diziler, her bir elemanı bir dizi şeklinde olan dizilerdir diye tanımlayabiliriz. Bu tanım biraz kafanızı karıştırmış olabilir. Çok boyutlu diziler de kendi içinde ikiye ayrılırlar. Bunlar her bir dizi elemanının aynı sayıda eleman içerdiği yani matematikteki kavramıyla matris diziler ve her bir dizi elemanı farklı sayıda eleman içeren yani düzensiz dizilerdir.

Matris Diziler

Bu tür diziler matematikteki matris yapısındadır. Örneğin 2×3’lük bir matris dizisini inceleyelim.

5 14 21
18 3 35

Yukarıdaki matris dizisinin her bir satırı dizinin bir elemanıdır. Satırlardaki her bir hücre ise o satırın kendi elemanlarını oluştururlar. Kısaca aynı sayıda elemana sahip dizilerin alt alta eklenerek oluşturulmuş çoklu bir dizi diyebiliriz. Çoklu dizilerde de her bir satır ve sütunun ilk elemanı 0. İndis olarak başlar ve birer birer artarak devam eder.

Matris Dizi Tanımlama ve Değer Atama

Matris dizilerde aynı tek boyutlu diziler gibi tanımlanırlar ve değer alırlar.

Tanımlama;

int[,] sayilar;

ya da

int[,] sayilar=new int[2,3];

Değer Atama;

string [,] isimler ={{“Ali”,”Veli”},{“Ayşe”,”Fatma”}};

isimler[0,0]=”Ali”;

isimler[0,1]=”Veli”;

isimler[1,0]=”Ayşe”;

isimler[1,1]=”Fatma”;

Düzensiz Diziler

Bu tür diziler her bir satırında eşit sayıda eleman çok boyutlu dizilerdir. Örnek bir düzensiz dizi inceleyelim.

5 514 21
18 3

Yukarıda da görüldüğü üzere ilk satır 3 elemandan oluşurken ikinci satır 2 elemandan oluşmaktadır.

Düzensiz Dizilerde Tanımlama ve Değer Atama

Bu tür dizilerde tanımlama ve değer atama işlemleri biraz farklılık göstermektedir.

Tanımlama;

int[][] sayilar

ya da

int[][] sayilar = new int [2][];

sayilar[0]=new int[3];

sayilar[1]=new int[2];

Değer Atama;

int[][] dizi = new int [3][];

dizi[0]=new int[]{1,2,3};

dizi[1]=new int[]{4,5};

dizi[2]=new int[]{6,7,8,9};

!!!Çok boyutlu dizilerde işlem kolaylığı sağlanması bakımından döngüler ile sıkça kullanırlar. Fakat çok boyutlu bir dizinin döngü ile kullanılabilmesi için matris dizisi olması gerekmektedir. Bunun için de iç içe döngüler kullanılmaktadır. Bir örnek ile pekiştirelim.

for(int i=0;i<4;i++)
	for(int j=0;j<5;j++)
		dizi[i,j]=Console.ReadLine();

C# çok boyutlu diziler konusunu gördük. Daha fazla bilgi içeriği için aşağıdaki linke tıklayarak C# kategorisi altında daha bir çok içeriğe ulaşarak C# bilginizi artırabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki Instagram ve Twitter linklerine tıklayarak bizi Instagram ve Twtitter üzerinden de takip edebilirsiniz.

https://yazilimdelisi.com/category/programlama-dilleri/c-sharp/

Sosyal Medya Hesaplarımız

instagram logo
twitter logo

Son Eklenen Yazılar