C# Operatörler Nelerdir ve Nasıl Kullanılırlar?

C# Operatörler

C# operatörler önceden tanımlanmış matematiksel ya da mantıksal işlemleri yapmak için kullanılan özel karakter ya da karakterler topluluğudur. Şimdi bu operatörleri alt başlıklar halinde görelim.

Aritmetik Operatörler

Toplama ve Çıkarma Operatörleri

Toplama (+) ve çıkarma (-) işlemleri yapan operatörlerdir.

Örnek;

int i =50+40;

Çarpma ve Bölme Operatörleri

Çarpma (*) ve bölme (/) işlemleri yapan operatörlerdir.

Örnek;

float bolum=50f/40f;

Mod Alma Operatörü

Mod alma (%) işlemi yapan operatördür.

Örnek;

int kalan=10%3;

Arttırma ve Azaltma Operatörleri

Bir tam sayı arttırma (++) ve bir tam sayı azaltma (–) işlemleri yapan operatörlerdir. İki tür kullanımı vardır.

Örnek;

int b=2;

int a=++b;  => a=3, b=3

int c=b++;  => a=2, b=3

int d=–a;   =>  d=1, b=1;

int e=a–;  =>  e=2, b=1;

Karşılaştırma Operatörleri

Büyük ve Küçük Operatörleri

Büyük (>) ve küçük (<) operatörleri iki sayının büyüklük ve küçüklüğünü kontrol eder. Bu operatörler true ya da false değeri üretirler.

Örnek;

bool b1= 50>40;  => true

bool b2=40<30;  => false

Büyük Eşit ve Küçük Eşit Operatörleri

Büyük eşit (>=) ve küçük eşit (<=) operatörleri iki sayının büyük eşitlik ve küçük eşitliğini kontrol eder. Bu operatörler true ya da false değeri üretirler.

Örnek;

bool b1=50>=50; => true;

bool b2=40<=30; => false;

Eşitlik ve Eşit Değil Operatörleri

Eşitlik (==) ve eşit değil (!=) operatörleri iki sayının eşit olup olmadıklarını kontrol eden operatörlerdir. Bu operatörler true ya da false değeri üretirler. Örnek;

bool b1=60==60; => true;

bool b2=60!=60;  =>false;

İs Operatörü

İs operatörü bir nesnenin türünün kontrol edilmesini sağlayan bir operatördür. Sonucunda true ya da false üretir.

Örnek;

int i;

bool b1= i is int; =>true;

Mantıksal Operatörler

Mantıksal VE Operatörü

Mantıksal ve (&&) operatörü true ya da false değerindeki operandların herhangi biri false ise false değeri, hepsi true ise true değeri döndürür.

Operant Operant Sonuç
True True True
True False False
False True False
False False False

Örnek;

bool b1= 35<10 && 10==50  => false;

Mantıksal VEYA Operatörü

Mantıksal veya (||) operatörü true ya da false değerindeki operandların herhangi biri true ise true değer, hepsi false ise false döndürür.

Operant Operant Sonuç
True True True
False True True
True False True
False False False

Örnek;

bool b1= 35>10 && 10==50  => true;

Mantıksal DEĞİL Operatörü

Mantıksal değil (!) operatörü true ya da false olan bir değeri tersine çevirir. Örnek;

bool b1=!(35>10);   => false

Atama ve İşlemli Atama Operatörleri

Atama Operatörü

Atama (=) operatörü bir değişkene bir değer atamak için kullanılır.

Örnek;

int sayi=5;

İşlemli Atama Operantları

İşlemli atama operantları herhangi bir operantın işlemini yaptıktan o değeri değişkene atamayı da yapar.

Bazı işlemli atama operantlarının örnekleri;

int sayi=5;

sayi+=5;  => 10

sayi-=5;   => 0

sayi/=5;   => 1

sayi*=5;  =>25

C# operatörler konusunu gördük. Daha fazla bilgi içeriği için aşağıdaki linke tıklayarak C# kategorisi altında daha bir çok içeriğe ulaşarak C# bilginizi artırabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki Instagram ve Twitter linklerine tıklayarak bizi Instagram ve Twtitter üzerinden de takip edebilirsiniz.

https://yazilimdelisi.com/category/programlama-dilleri/c-sharp/

Sosyal Medya Hesaplarımız

instagram logo
twitter logo

Son Eklenen Yazılar