C# Switch Case Kontrol Yapısı Nedir ve Nasıl Kullanılır?

C# switch case kontrol mekanizması genellikle belirli durumlarda belirli kodların çalışmasını istediğimiz zamanlar için kullanılır. İf kontrol yapısı kadar esnek bir kontrol mekanizmasına sahip değildir (mesela büyüklük, küçüklük kontrol edemez) ancak birden fazla eşitlik durumu söz konusu olması durumunda ise if yapısına göre çok daha okunur ve kullanışlıdır. Switch case yapısı içinde kullanılan bazı anahtar kelimeler vardır. Bu anahtar kelimeleri de yine yazımız içinde anlatacağız. Şimdi switch case yapısının temel kullanım şeklini görelim.

C# switch case yapısı

Switch(ifade)
{
	Case sabit1:
			Deyim1;
			Break;
	Case sabit2:
			Deyim2
			Break;
	Default:
			Deyim3
			Break;
}

Şimdi bu yapının çalışma prensibinden bahsedelim. Program öncelikle switch parantezi içindeki ifadeyi alır. Bu ifade bir değişkendir. Daha sonra en üstteki case’den başlayacak şekilde bu ifadeye eşit olan sabitin olup olmadığını kontrol eder. İfade kontrol ettiği case de yazan sabite eşit değilse oradaki tüm kodları geçerek bir sonraki case sabitine bakar. Bu şekilde ne ilerlemesini sürdürürken ifadeye eşit olan sabite denk gelirse, o case içindeki tüm kodları gerçekleştirir.

break anahtar kelimesi

Deyimler kısmından sonra yazan break anahtar kelimesi artık kontrol işleminin bittiği ve switch içinden çıkılması gerektiğini gösterir. Devamında başka case’ler olsa bile program onlara bakmadan break anahtar kelimesi ile switch içinden çıkar.

default anahtar kelimesi

Default anahtar kelimesi switch yapısının zorunlu bir ifadesi değildir. Kullanım amacı ise, eğer bütün case’lerde yazan sabitler kontrol edildikten sonra ifadeye eşit bir sabit bulunmamış ise bu durumda çalışması istenen kodların yazıldığı bölümdür. Zaten görüldüğü üzere default herhangi bir sabite sabit değildir.

goto anahtar kelimesi

Goto anahtar kelimesi break anahtar kelimesi yerine kullanılabilir. Eğer ifade herhangi bir case içindeki sabite eşitse ve bu eşitlikten dolayı programımızın break ile switch içinden çıkmasını değilde başka bir case içindeki kodları da çalıştırmasını istiyorsak kullanılır. Bunu basit bit örnekle açıklamak gerekirse, bir sayımız var ve bu sayı 5’e eşitse belirlenen kodları yapmış ancak 2’ye eşit hem 2’de hem de 5’de yazan kodları yazsın istiyorsak kullanılır. Örnek kullanım şekli;

Case sabit1:
		Deyim1;
		Goto case2;
Case sabit2:
		Deyim2;
		Break;

C# Switch Case İle İlgili Önemli Kurallar

 1. Case anahtar kelimesi yanındaki ifadeler sabit olmak zorundadır. Değişken olamazlar.
 2. Case ifadeleri sayı, karakter ya da string olabilir.
 3. Default anahtar kelimesi kullanımı zorunlu değildir.
 4. Aynı sabit birden fazla case içinde kullanılamaz.

Örnek bir switch case kullanımı;

Using System;
Class ornek_if_yapisi
{
	static void Main()
	{
		int sayi;
		Console.ReadLine(“1 ile 3 arası bir sayı giriniz: ");
		sayi=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
		switch(sayi)
        {
          case 1:
             Console.WriteLine("Girilen sayı=1");
             break;
          case 2:
             Console.WriteLine("Girilen sayı=2");
             break;
         case 3:
             Console.WriteLine("Girilen sayı=3");
             break;
         default:
             Console.WriteLine("Girilen sayı belirtilen aralık dışındadır.");
             break;
        }
	}
}

C# switch case konusunu gördük. Daha fazla bilgi içeriği için aşağıdaki linke tıklayarak C# kategorisi altında daha bir çok içeriğe ulaşarak C# bilginizi artırabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki Instagram ve Twitter linklerine tıklayarak bizi Instagram ve Twtitter üzerinden de takip edebilirsiniz.

https://yazilimdelisi.com/category/programlama-dilleri/c-sharp/

Sosyal Medya Hesaplarımız

instagram logo
twitter logo

Son Eklenen Yazılar