C# Tek Boyutlu Diziler Nedir ve Nasıl Kullanılırlar?

Aynı tür veri ya da nesne türünden değişkenleri tek bir değişken adı altında tutan kümeye dizi denilmektedir. Diziler tek boyutlu diziler ve çok boyutlu diziler olmak üzere ki gruba ayrılırlar. Bu yazımızda c# tek boyutlu diziler nasıl tanımlanır ve nasıl kullanılır konusuna değineceğiz. Çok boyutlu diziler için C# çok boyutlu diziler başlığına bakabilirsiniz.

Tek Boyutlu Diziler

Bellek içerisinde birbirini takip eden sıralar halinde verilerin tutulmasına sağlayan kümelerdir tek boyutlu diziler. Bir örnek üzerinde göstermek gerekirse;

25 12 8 6 35 42 14
0. indis 1. indis 2. indis 3. indis 4. indis 5. indis 6. indis

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi sayısal veri türünde (int, short vb.) değerlerin olduğu bir sıralı yapı görülmektedir. Bu sıralı yapının tamamına dizi, her bir parçasına ise dizinin elemanı denir. Dizinin elemanları sıralanırken her zaman ilk eleman 0. İndis olarak atanır. Dizilerde sıralama işlemi 0’dan başlar. Yani dizinin ilk elemanına 0. İndis ile, ikinci elemanına 1. indis ile, üçüncü elemanına 2. indis ile diyerek dizinin eleman sayısı kadar bu şekilde devam eder.

Tek Boyutlu Dizilerde Tanımlama

C# ile ilgili en temel konularda da bahsettiğimiz gibi bu dilde her şey bir nesneden türetilir ve bu da demek oluyor ki her şey bir nesnedir. Bir dizi tanımlarken de System.Array sınıfında bir nesne türetmiş oluyoruz. Dizilerde aynı değişkenler gibi bir isim verilerek oluşturulurlar. Örnek dizi tanımlarına bakalım.

int[] dizi; 

ya da

int[] dizi=new int[5];

Yukarıdaki örneklere bakacak olursak, ilk örnekte dizi adında ve int veri türünde bir dizi tanımlaması yapılmıştır ancak bu dizi henüz oluşturulmamıştır. İkinci örnekte ise dizi adında ve int veri türünde bir dizi tanımlanmış ve bu dizi için bellek üzerinde 5 adet int veri türünde yer ayrılarak oluşturulmuştur. Dizilerde tanımlama yapılırken “[ ]” işareti kullanılması zorunludur.

!!! Yukarıda da dediğimiz gibi her dizi System.Array sınıfından türetilir ve bir nesne türetmenin yöntemi de new anahtar kelimesini kullanmaktır.

!!! Diziler türetilir iken mutlaka eleman sayısı belirtilmelidir. Dizi oluşturulduktan sonra bu diziye artık bellek üzerinde yeni bir eleman açmak mümkün değildir.

Tek Boyutlu Dizilerde Değer Atama

Tek boyutlu dizilerde atama işlemleri dizinin tanımlanması sırasında yapılabilir ya da tanımlama işleminden sonra programın işleyişi içerisinden bir yerde de yapılabilir. Örnekler ile göstermek gerekirse;

string[] dizi1={“Ali”,”Veli”,”Ayşe”};

ya da

string[] dizi2=new string[3];

dizi2[0]=”Ali”;

dizi[1]=”Veli”;

dizi[2]=”Ayşe”;

Dizilere atama işlemleri yukarıda görüldüğü gibi yapılabilmektedir.

Ayrıca atama işlemleri diziler konusunun bir bakıma ayrılmaz konusu olan döngüler ile de yapılabilir. Dizilerin kullanımı döngüler sayesinde çok daha hızlı ve pratik bir şekilde sağlanmaktadır. Şimdi dizilerin döngüler ile nasıl kullanıldıklarına örnekler göstererek açıklayalım.

string[] dizi=new string[10];
for(int i=0;i<10;i++)
{
	dizil[i]=Console.ReadLine();
}

Yukarıdaki örnekte öncelikle 10 elemanlı sayilar adında bir dizi tanımlaması yapılmıştır. Daha sonra for döngüsü kullanılarak döngü 10 kere döndürülmüş ve her döngüde diziye 0. indisten başlamak üzere klavyeden girilen değer atanmıştır.

Dizilerin kullanımı için System.Array sınıfı içerisinde tanımlanmış birçok metot vardır. Bu metotların ne olduğunu ve nasıl kullanıldıklarını C# System.Array sınıfı ve metotları başlığı altında bulabilirsiniz.

C# tek boyutlu diziler konusunu gördük. Daha fazla bilgi içeriği için aşağıdaki linke tıklayarak C# kategorisi altında daha bir çok içeriğe ulaşarak C# bilginizi artırabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki Instagram ve Twitter linklerine tıklayarak bizi Instagram ve Twtitter üzerinden de takip edebilirsiniz.

https://yazilimdelisi.com/category/programlama-dilleri/c-sharp/

Sosyal Medya Hesaplarımız

instagram logo
twitter logo

Son Eklenen Yazılar