C# Veri Türleri Nelerdir?

C# veri türleri hangileridir?

byte Veri Türü

Byte bilgisayarda 8 bitlik verileri saklamak için kullanılır. Byte veri türü işaretsiz (unsigned) olduğu için sadece pozitif sayıları tutar. Bu da demek oluyor ki 0 ile 255 aralığındaki tam sayıları bu veri türünde tutabiliriz.

byte sayi=10;

sbyte Veri Türü

Sbye da 8 bitlik veri tutar. Ancak işaretli (signed) bir veri türü olduğu için negatif sayıları da içerir. -128 ile 127 aralığındaki tam sayıları tutabilir.

sbyte=-10;

short Veri Türü

16 bitlik işaretli (signed) tamsayıları tutabilen veri türüdür. -32,768 ile 32,767 aralığındaki sayıları tutar.

short sayi=-10454;

ushort Veri Türü

16 bitlik işaretsiz (unsigned) tamsayıları tutan veri türüdür. 0 ile 65,535 aralığındaki sayıları tutar.

ushort sayi=50,745;

int Veri Türü

32 bitlik işaretli tamsayıları tutan veri türüdür. En çok kullanılan veri türü olarak bilinir. -2,147,648 ile 2,147,647 aralığındaki sayıları tutar.

int sayi=1,452,368;

uint Veri Türü

32 bitlik işaretsiz tamsayı veri türüdür. 0 ile 4,294,295 aralığındaki sayıları tutar.

unit sayi=2,452,368;

long Veri Türü

64 bitlik işaretli tamsayıları tutan veri türüdür. -9,223,372,,036,854,775,808 ile 9,223,372,036,854,807 aralığındaki sayıları tutar.

long sayi=5,568,254,145,125;

float Veri Türü

32 bitlik gerçek sayı veri türüdür. +/-1.5*10-45 ile +/-3.8*1038 arasındaki gerçek sayıları tutar.

float sayi=3.12f;

double Veri Türü

64 bitlik gerçek sayı veri türüdür. +/-5.0*10-324 ile +/-1.7*10308 arasındaki gerçek sayıları tutar.

double sayi= 3.12;

decimal Veri Türü

128 bitlik gerçek sayıları tutan veri türüdür. 1.0*10-28 ile 7.9*1028 aralığındaki gerçek sayıları tutar.

decimal sayi=3.12m;

bool Veri Türü

True (doğru) ya da false (yanlış) değerlerini saklamak için kullanılan veri türüdür. Bu veri türüne true ya da false değerleri atanabilir. Karşılaştırma operatörlerinde sıklıkla kullanılır.

bool kontrol=true;

char Veri Türü

Char veri türü 16 bit uzunluğundaki evrensel bir kod olan Unicode standartlarındaki karakterleri temsil etmek için kullanılır. Her bir karakterin bir Unicode değeri vardır. Örneğin A karakteri U+0041’dir. İçine karakter değeri ataması yapılırken tek tırnaklar içinde yazılır.

char harf=’a’;

string Veri Türü

String veri türü Unicode karakterlerinden oluşan bir dizi gibi düşünülebilir. Char veri türünden değerlerin yan yana eklenerek oluşturulan bir veri türü olarak da düşünülebilir. String veri türüne değer atanırken atanacak değer çift tırnaklar içinde yazılır.

string yazi=”Merhaba”;

C# veri türleri nelerdir konusunu gördük. Burada dikkat edilmesi önemli bir husus vardır. Kullanacağınız değişkenin değer aralığının iyi tespit edilmesi gerekmektedir. Gereksiz yere yüksek bitli veri türleri kullanmak hafızada gereksiz yer ayrılmasına sebep olur ve bu da optimizasyon açısından son derece kötü bir iş program demektir.

Daha fazla bilgi içeriği için aşağıdaki linke tıklayarak C# kategorisi altında daha bir çok içeriğe ulaşarak C# bilginizi artırabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki Instagram ve Twitter linklerine tıklayarak bizi Instagram ve Twtitter üzerinden de takip edebilirsiniz.

https://yazilimdelisi.com/category/programlama-dilleri/c-sharp/

Sosyal Medya Hesaplarımız

instagram logo
twitter logo

Son Eklenen Yazılar