C# Şifre Oluşturucu (Password Generator)

C# Şifre Oluşturma dersimiz ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde rastgele şifre oluşturma ve belirlediğimiz harf ve karakterle şifre oluşturma işlemlerine bakacağız.

Programımızda oluşturulacak şifre uzunluğunu, kaç adet şifre oluşturulacağını daha sonra rastgele mi yoksa kendi oluşturduğumuz karakterle mi diye şifre türü seçimini, rastgele şifre oluşturma seçeneği seçildiyse önümüze rastgele şifreler çıkacağını ve kendi belirlediğimiz karakterlerle Şifre Oluşturma seçeneği seçildiyse ise oluşturulacak şifre içerisinde bulunacak karakterleri girdiğimiz bir yazılımı ortaya çıkartacağız.

Gelelim kodlarımıza;

static void sifreolusturucu()
    {
label:
      Console.WriteLine("Oluşturulacak Şifre Uzunluğu Nedir ?");
      Console.WriteLine("____________________________________________");
      string uzunluk=Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("____________________________________________");
      if (System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch(uzunluk, "[^0-9]"))
      {
        Console.WriteLine("Sadece Sayı Girebilirsiniz.");
        goto label;
      }
      Console.WriteLine("Kaç Adet Şifre Oluşturalacak ?");
      Console.WriteLine("____________________________________________");
      string adet = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("____________________________________________");
      label2:
      if (System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch(uzunluk, "[^0-9]"))
      {
        Console.WriteLine("Sadece Sayı Girebilirsiniz.");
        goto label2;
      }

      Console.WriteLine("Şifre Türünü Seçiniz.. (1/2)");
      Console.WriteLine("1) Rastgele Şifre");
      Console.WriteLine("2) Anahtar Karakterli Şifre");      
      Console.WriteLine("____________________________________________");
      label3:
      string secim = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("____________________________________________");
      if (secim == "1")
      {
        Random rnd = new Random();
        string character = "ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVYZQW._-+/abcdefghijklmnoprstuvyzqw0123456789";

        for (int z = 0; z < Convert.ToInt64(adet); z++)
        {
          string aaa = "";
          for (int i = 0; i < Convert.ToInt32(uzunluk); i++)
          {
            int r = rnd.Next(0, character.Length);
            aaa = aaa + character[r];
          }
          Console.WriteLine(aaa);
          Console.WriteLine("____________________________________________");
        }


      }
      else if (secim == "2")
      {
        Random rnd = new Random();
        Console.WriteLine("İstediğiniz Karakterleri Giriniziz.");
        Console.WriteLine("____________________________________________");
        string characters = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine("____________________________________________");
        for (int z = 0; z < Convert.ToInt64(adet); z++)
        {
          string sonuc = "";
          for (int i = 0; i < Convert.ToInt32(uzunluk); i++)
          {
            int r = rnd.Next(0, characters.Length);
            sonuc = sonuc + characters[r];
          }
          Console.WriteLine(sonuc);
          Console.WriteLine("____________________________________________");
        }
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Lütfen 1 ya da 2 numaralı seçeneği seçiniz.");
        goto label3;
      }
    }

Kodlarımız yukarıdaki gibidir. Kodların çıktısı ise aşağıdaki gibidir;

Hazır uygulamayı indirmek isterseniz BU LİNK‘ten indirebilirsiniz.

C# ile Şifre Oluşturma programını bu yazımızda görmüş olduk.

Konu ile ilgili soru, görüş ya da fikirlerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmına yazarak bize ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi içeriği için aşağıdaki linke tıklayarak C# kategorisi altında daha bir çok içeriğe ulaşarak C# bilginizi artırabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki Instagram ve Twitter linklerine tıklayarak bizi Instagram ve Twtitter üzerinden de takip edebilirsiniz.

https://yazilimdelisi.com/category/programlama-dilleri/c-sharp/

Sosyal Medya Hesaplarımız

instagram logo
twitter logo

Son Eklenen Yazılar