JavaScript Atlama Deyimleri Nedir ve Nasıl Kullanılırlar?

Javascript atlama deyimleri diğer dillerde de olduğu gibi döngü  akış esnasında döngüden tamamen ya da döngünün sadece o tur dönmesinden çıkmasını sağlayan deyimlerdir. Bu deyimler break ve continue anahtar kelimeleridir.

Break Anahtar Kelimesi

Break anahtar kelimesi sıklıkla döngü yapılarında kullanılır. For ,while ya da do-while döngülerinde döngünün belirtilen kadar değil de istenilen durum gerçekleşene kadar dönmesini istediğimiz durumlarda başvurduğumuz anahtar kelimedir. Döngüler dışında switch karar mekanizmalarında da her case ifadesinden sonra da programın swicth’den çıkmasını sağlamak için de kullanılır. (Bu konuyu Javascript switch-case başlığı altında bulabilirsiniz.) Şimdi break anahtar kelimesi için örnek bir kod yazalım.

do
{
  var durum=confirm("Devam etmek istiyor musunuz?);
  if(durum==false)
    break;
}while(true);

Continue Anahtar Kelimesi

Continue anahtar kelimesi break anahtar kelimesine benzer. Break anahtar kelimesinden farkı, döngüden tamamen çıkarmaz, sadece o anki döngü sırasını pas geçip döngünün kaldığı yerden akmasını sağlar. Bir örnek ile gösterecek olursak;

var toplam=0;
for(var i=0;i<10;i++)
{
   if(i%2==0)
     continue;
   toplam+=i;
}

Yukarıdaki örnekte döngü 0’da 10’a kadar dönecektir ancak çift sayılarda if koşulu sağlandığı için toplam+=i; komutunu gerçekleştirmeden o sırayı pas geçerek tekrar döngüye girecektir. Yani böylelikle 0’dan 10’a kadar tek sayıları toplamış olacaktır.

Javascript atlama deyimleri konusunu gördük. Bu konunun anlaşıldığını düşünüyorum. JavaScript ile ile konuları aşağıdaki linke tıklayarak JavaScript kategorisi altındaki başlıklardan öğrenebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki Instagram ve Twitter adreslerine tıklayarak bizi Instagram ve Twitter üzerinde de takip edebilirsiniz.

https://yazilimdelisi.com/category/web-gelistirme/javascript/

Sosyal Medya Hesaplarımız

instagram logo
twitter logo

Son Eklenen Yazılar