JavaScript Değişkenler

Değişken Oluşturma Kuralları

Javascript değişkenler kullanmak diğer yazılım dillerinden mantıksal olarak farksızdır. Değişkenler, verileri kısa süreli tutmak ve üzerinde işlemler yapmak için kullanılan herhangi bir hafıza bölümü olarak tanımlayabiliriz.

JavaScript’te değişken tanımlarken belli kurallar vardır. Bu kurallara Identifiers (Belirleyiciler) denir. Bu kuralları maddeler halinde görelim.

• JavaScript Büyük/Küçük harfe duyarlı özelliğindedir. O yüzden tanımlanan değişkenlerin, tanımlandığı isimle kullanılması gerekir. Örneğin degisken ile Degisken farklı şeylerdir.

• Değişken tanımlaması yapılırken; değişken isimleri arasında boşluk bırakılamaz.

• Değişkenler isimlendirilirken birden fazla kelime kullanılacaksa kelimeler arasına _ (alt çizgi) konur.

• Değişken isimleri rakamla başlayamaz. İlk karakterden sonra rakam ile devam edebilir. Aynı zamanda ilk karakter _ (alt çizgi) işareti olabilir.

• JavaScript için Reserved Words (Ayrılmış Kelimeler) vardır. Bu kelimeler herhangi bir değişken veya fonksiyon tanımlamasında kullanılamaz.

Reserved Words (Ayrılmış Kelimeler):

abstract, alert, arguments, Array, blur, boolean, Boolean, break, byte, callee, caller, captureEvents, case, catch, char, class, clearInterval, clearTimeOut, close, closed, confirm, const, contructor, continue, Date, debugger, default, defaultStatus, delete, do, document, double, else, enum, escape, eval, export, extends, false, final, finally, find, float, focus, for, frames Function, function, goto, history, home, if, implements, import, in, infinity, innerHeight, innerWidth, instanceof, int, interface, isFinite, isNan, java, length, location, locationbar, long, Math, menubar, moveBy, moveTo, name, NaN, native, netscape, new, null, Number, Object, open, opener, outerHeight, outerWidth, package, Packages, pageXOffset, pageYOffset, parent, parseFloat, parseInt, personalbar print, private, prompt, protected, prototype, public, RegExp, releaseEvents, resizeBy, resizeTo, return, routeEvent, scroll, scrollbars, scrollBy, scrollTO, self, setInterval, setTimeOut, short, static, status, statusbar, stop, String, super, switch, synchronized, this, throw, throws, unescape, while, window, var

Değişken Tanımlama

JavaScript ortamında değişken tanımlamak için “var” anahtar kelimesi kullanılır. Bunun dışında Java veya C gibi dillerde olduğu gibi herhangi bir veri tipi yazılmaz. Değişken tanımlaması aşağıdaki gibi gerçekleştirilir.

var degisken_adi;

Değişken tanımlamasından sonra bu değişkene ilk değer ataması yapılabilir.

var degisken_adi = ilk_deger;

Aynı satırsa birden fazla değişken tanımlaması da yapılabilir.

var değişke_adi1, degisken_adi2, … , degisken_adiN;

Tanımlanan bu değişkenlere ilk değerleri de atanabilir.

var değişke_adi1 = ilk_deger1, degisken_adi2 = ilk_deger2, degiskenAdi3 = ilk_deger3, degisken_adi4 = ilk_deger4;

JavaScript ortamında; aynı satırda veya farklı satırda değişken tanımlaması yapılabilir. Bu aşağı yukarı bütün programlama dillerinde vardır. Değişken tanımlarken her zaman tercihiniz; bir satırda yalnız bir değişken tanımlamak olsun. Böylelikle daha estetik, temiz ve anlaşılır kod yazmış olursunuz. Aynı zamanda bu yazım performansa etki edebilir.

Örnek olarak kendimiz değişkenler tanımlayalım.

var ulke = “Türkiye”;

var sehir = “İzmir”;

var pi_sayisi = 3.14;

var sene = 2020;

Yukarıda görüldüğü gibi çeşitli tipte değişkenlerimizi tanımladık. Burada size başka bir şey göstermek istiyorum. Yukarıdaki değişkenlerimizi aynı satırda tanımlayalım ve ilk değerlerini yine aynı şekilde verelim. Aşağıda olduğu gibi.

var ulke = “Türkiye”, sehir = “İzmir”, pi_sayisi = 3.14, sene = 2020;

JavaScript ortamında değişken tanımlarken; başta herhangi bir veri tipi belirtmediğimiz için aynı satırda tanımladığımız birden fazla değişkene çeşitli tipte değerler atayabiliriz.

Bu değişkenler genel / geçer değerlerdir. Yani istediğin zaman yaz sonra sil mekanizmasında kullanılırlar.

Javascript değişkenler konusunu gördük. JavaScript ile ile konuları aşağıdaki linke tıklayarak JavaScript kategorisi altındaki başlıklardan öğrenebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki Instagram ve Twitter adreslerine tıklayarak bizi Instagram ve Twitter üzerinde de takip edebilirsiniz.

https://yazilimdelisi.com/category/web-gelistirme/javascript/

Sosyal Medya Hesaplarımız

instagram logo
twitter logo

Son Eklenen Yazılar