JavaScript Dizilere Ait Fonksiyonlar Nelerdir?

Javascript dizi fonksiyonları önceden tanımlanmış ve bizlerin diziler ile ilgili birçok işlem kolaylıkla yapmamızı sağlayan fonksiyonlarıdır. Şimdi bu fonksiyonları tek tek inceleyelim.

reverse()

reverse() fonksiyonu, tanımlanan dizinin elemanlarının, dizi içindeki sıralamalarını tersine çevirir.

reserse() fonksiyonunun standart kullanımı aşağıdaki gibidir.

dizi_adi.reverse();

Bir örnek ile pekiştirelim.

<script type="text/JavaScript">
var dizi = new Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);
dizi.reverse();
for(var i = 0; i < dizi.length; i++)
{
document.write(dizi[i] + ". ");
}
</script>

Dizinin elemanları, sondan başa doğru yer değiştirmiş oldu.

sort()

sort() fonksiyonu ile sıralı olmayan diziler, küçükten büyüğe doğru sıralı hale getirilir.

sort() fonksiyonunun standart kullanımı aşağıdaki gibidir.

dizi_adi.sort();

Bir örnek ile pekiştirelim.

<script type="text/JavaScript">
var dizi = new Array(73, 46, 52, 61, 19, 88, 12, 27, 21, 79);
dizi.sort();
for(var i = 0; i < dizi.length; i++)
{
document.write(dizi[i] + ". ");
}
</script>

Sıralı olmayan dizimiz sort() fonksiyonu ile sıralı bir hale getirildi.

shift()

shift() fonksiyonu ile belirtilen dizi 1 basamak sola kaydırılır. Bu kaydırma sırasında soldan ilk sırada bulunan değer kesilip atılır ve dizinin boyutu 1 azalır.

shift() komutunun standart kullanımı aşağıdaki gibidir.

dizi_adi.shift();

Bir örnek ile pekiştirelim.

<script type="text/JavaScript">
var dizi = new Array(73, 46, 52, 61, 19, 88, 12, 27, 21, 79);
document.write("Dizinin ilk boyutu: " + dizi.length + "<BR>");
dizi.shift();
document.write("Dizinin yeni boyutu: " + dizi.length + "<BR>");
for(var i = 0; i < dizi.length; i++)
{
document.write(dizi[i] + ". ");
}
</script>

Dizinin soldaki ilk değeri (73) kesilip atıldı.

slice()

slice() fonksiyonu, dizinin belirtilen aralıkta elemanlarını almak için kullanılır. Bu alınan elemanlar diziden çıkarılmaz. Alınan elemanlar ya yeni bir diziye atılmalıdır ya da bir değişkene değer olarak atanmalıdır. slice(x, y) fonksiyonunda x: başlangıç indisi (dahil), y: bitiş indisidir.(dahil değil)  

slice(x, y) fonksiyonun standart kullanımı aşağıdaki gibidir.

dizi_adi.slice(x, y);

ya da

dizi_adi.slice(x); //bitiş değeri yoktur. Dizinin sonuna kadar alır.

Bir örnek ile pekiştirelim.

<script type="text/JavaScript">
var dizi = new Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);
document.write("Dizinin ilk boyutu: " + dizi.length + "<BR>");
var alinanDegerler = dizi.slice(3, 7);
document.write("Alınan değerler: " + alinanDegerler + "<BR>");
document.write("Dizinin yeni boyutu: " + dizi.length + "<BR>");
for(var i = 0; i < dizi.length; i++)
{
document.write(dizi[i] + ". ");
}
</script>

Alinan_degerler değişkenine 4,5,6,7 değeri atanmış oldu.

hasOwnProperty()

hasOwnProperty(x) fonksiyonu, belirtilen x değerini dizi içerisinde arar. Eğer belirtilen x değeri dizinin bir elemanı ise true, değilse false değerini döndürür.

 hasOwnProperty(x) fonksiyonunun standart kullanımı aşağıdaki gibidir.

dizi_adi.hasOwnProperty(x); // x dizi içinde aranacak değer

Bir örnek ile pekiştirelim.

<script type="text/JavaScript">
var dizi = new Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);
document.write(dizi.hasOwnProperty(6));
document.write("<BR>");
document.write(dizi.hasOwnProperty(17));
</script>

6 sayısı dizi elemanı olduğu için ekrana ilk önce true fakat 17 sayısı dizi elemanı olmadığı için devamında false yazılacaktır.

push()

Dizileri bir stack (yığın) gibi düşünersek, bu fonksiyonun ne iş yaptığını anlayabiliriz. Bildiğiniz gibi stack’ler LIFO (Last In Firt Out) mantığına göre çalışır. push() fonksiyonuyla da dizinin sonuna eleman ekleyebiliriz ve diziyi genişletebiliriz.

push() fonksiyonunun standart kullanımı aşağıdaki gibidir.

dizi_adi.push(x); // x: dizinin sonuna eklenecek eleman

Bir örnek ile pekiştirelim.

<script type="text/JavaScript">
var dizi = new Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);
dizi.push(50);
dizi.push(3.14);
dizi.push('e');
dizi.push(true);
for(var i = 0; i < dizi.length; i++)
{
document.write(dizi[i] + ". ");
}
</script>

Diziye yeni eklenen elemanlar le birlikte ekranda; 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,50,3.14,e,true şeklinde yazılacaktır.

pop()

push() fonksiyonu dizinin sonuna eleman eklerken, pop() fonksiyonu dizinin sonundan elemanları koparır.

pop() fonksiyonunun standart kullanımı aşağıdaki gibidir.

dizi_adi.pop();

pop() fonksiyonu yukarıdaki gibi kullanılırsa, dizinin sonundaki elemanı koparıp alır fakat bu eleman uçar gider. Çünkü herhangi bir değişkene bağlı değil. O yüzden dizinin sonundaki elemanı alıp kullanacaksak pop() fonksiyonunu bir değişkene bağlamalıyız.

var degisken_adi = dizi_adi.pop();

Bir örnek ile pekiştirelim.

<script type="text/JavaScript">
var sayilar = new Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);
document.write("Dizinin ilk hali: ");
document.write(sayilar);
document.write("<BR>");
var d1 = sayilar.pop();
var d2 = sayilar.pop();
document.write("Dizinin son hali: ");
document.write(dizi);
document.write("<BR>");
document.write("Koparılan değerler: " + d1 + ", " + d2);
</script>

d1 değişkenine 10, d2 değişkenine 9 değerleri atanacak ve be iki değer de sayilar isimli diziden çıkarılmış olacaktır.

Javascript dizi fonksiyonları konusunu gördük. Bu konunun anlaşıldığını düşünüyorum. JavaScript ile ile konuları aşağıdaki linke tıklayarak JavaScript kategorisi altındaki başlıklardan öğrenebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki Instagram ve Twitter adreslerine tıklayarak bizi Instagram ve Twitter üzerinde de takip edebilirsiniz.

https://yazilimdelisi.com/category/web-gelistirme/javascript/

Sosyal Medya Hesaplarımız

instagram logo
twitter logo

Son Eklenen Yazılar