JavaScript Diziler Nedir ve Nasıl Kullanılırlar?

Aynı tür veri ya da nesne türünden değişkenleri tek bir değişken adı altında tutan kümeye dizi denilmektedir. Javascript diziler, bellek içerisinde birbirini takip eden sıralar halinde verilerin tutulmasına sağlayan kümelerdir. Bir örnek üzerinde göstermek gerekirse;

25 12 8 6 35 42 14
0. indis 1. indis 2. indis 3. indis 4. indis 5. indis 6. indis

Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi sayısal veri türünde değerlerin olduğu bir sıralı yapı görülmektedir. Bu sıralı yapının tamamına dizi, her bir parçasına ise dizinin elemanı denir. Dizinin elemanları sıralanırken her zaman ilk eleman 0. İndis olarak atanır. Dizilerde sıralama işlemi 0’dan başlar. Yani dizinin ilk elemanına 0. indis ile, ikinci elemanına 1. indis ile, üçüncü elemanına 2. indis ile diyerek dizinin eleman sayısı kadar bu şekilde devam eder.

Dizilerde Tanımlama

Dizilerin standart kullanım tarzı aşağıdaki gibidir.

var sayilar=new Array(); 

ya da

var sayilar=new Array(5);

Yukarıdaki örneklere bakacak olursak, ilk örnekte sayilar adında bir dizi tanımlaması yapılmıştır ancak bu dizinin henüz eleman sayısı belirtilmemiştir. İkinci örnekte ise y,ne sayilar adında bir dizi tanımlanmış ve bu dizinin eleman sayısının 5 olacağı belirtilmiştir. Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi dizi tanımlaması yapılırken dizinin boyutunun o an girilmesi zorunlu değildir.

Dizilerde Değer Atama

Dizilerde atama işlemleri dizinin tanımlanması sırasında yapılabilir ya da tanımlama işleminden sonra programın işleyişi içerisinden bir yerde de yapılabilir. Örnekler ile göstermek gerekirse;

var dizi1=new Array(“Ali”,”Veli”,”Ayşe”);

ya da

var dizi2=new Array();

dizi2[0]=”Ali”;

dizi[1]=”Veli”;

dizi[2]=”Ayşe”;

Dizilere atama işlemleri yukarıda görüldüğü gibi yapılabilmektedir.

Ayrıca atama işlemleri diziler konusunun bir bakıma ayrılmaz konusu olan döngüler ile de yapılabilir. Dizilerin kullanımı döngüler sayesinde çok daha hızlı ve pratik bir şekilde sağlanmaktadır. Şimdi dizilerin döngüler ile nasıl kullanıldıklarına örnekler göstererek açıklayalım.

var dizi=new Array();
for(var i=0;i<10;i++)
{
	dizil[i]=parseInt(prompt(“Bir sayi giriniz:”));
}

Yukarıdaki örnekte öncelikle sayilar adında bir dizi tanımlaması yapılmıştır. Daha sonra for döngüsü kullanılarak döngü 10 kere döndürülmüş ve her döngüde diziye 0. indisten başlamak üzere prompt ile girilen değer atanmıştır.

Dizilerin kullanımı için tanımlanmış birçok metot vardır. Bu metotların ne olduğunu ve nasıl kullanıldıklarını JavaScript Dizi Fonksiyonları başlığı altında bulabilirsiniz.

Javascript diziler konusunu gördük. Bu konunun anlaşıldığını düşünüyorum. JavaScript ile ile konuları aşağıdaki linke tıklayarak JavaScript kategorisi altındaki başlıklardan öğrenebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki Instagram ve Twitter adreslerine tıklayarak bizi Instagram ve Twitter üzerinde de takip edebilirsiniz.

https://yazilimdelisi.com/category/web-gelistirme/javascript/

Sosyal Medya Hesaplarımız

instagram logo
twitter logo

Son Eklenen Yazılar