JavaScript For Döngüsü Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Javascript for döngüsü, en çok kullanılan döngü türüdür denebilir. Peki döngüler ne amaçla kullanılırlar? Döngüler bir program içinde belirli işleri defalarca yapmamızı sağlayan komut bloklarıdır. Bir for döngüsünün en temel formu aşağıda gösterildiği gibidir.

for(ifade1;ifade2;ifade3)
deyim1;

ya da

for(ifade1;ifade2;ifade3)
{
deyim1;
deyim2;
…..
}

Şimdi bir for döngüsünün nasıl çalıştığına adım adım bakalım.

İfade1

Program for döngüsüne geldiğinde bir defaya mahsus olmak üzere ifade1 kısmını çalıştırır. İfade1 kısmı ilk değeri belirlemek için kullanılır.

İfade2

Daha sonra ifade1 çalıştırılır. Bu bölüm kontrol bölgesidir. Döngünün devam edip etmeyeceği ile ilgili kontrol noktası burasıdır. Bunu da ifade2 kısmında yazılan mantıksal operantlar ile yapar. Eğer true dönerse döngü devam edecek, false dönerse döngü bitirilecek demektir.

İfade3

Bu bölüm ifade2’den sonra değil döngü sonunda çalıştırılır. Eğer ifade2 true değeri dönmüşse program döngü içine girerek yazılmış kodları çalıştırır. Kodların sonuna gelince ifade3’e gider. İfade3, ifade1’de belirtilen başlangıç değerinin değiştirilmesi sağlayan kısımdır. Bu değişiklikten sonra ifade2’e gidilir ve kontrol sonucu döngünün devam edip etmeyeceği belirlenir.

Bu üç ifadenin de yazılması zorunludur.

Şimdi bir örnek ile göstererek for döngüsünü daha kolay anlayalım.

for(var  i=0;i<3;i++)
   document.write(i);

Yukarıdaki kodun ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

0
1
2

Döngü 0’dan başlar ve 3’ten küçük olup olmadığına bakılır. Eğer küçükse döngüye girer ve kodu gerçekleştirir. Daha sonra i’nin değeri 1 artar ve 1 olur. Tekrar kontrol edilir ve bu şekilde i değeri 3’ten küçük olmadığı durum gerçekleştiği zaman döngüden çıkılır.

İç içe For Döngüsü

İç içe döngüde çokça kullanılan bir yöntemdir. İç içe döngülerde program akışı ilk döngüye girer ve öalıştırmaya başlar. Sonra içeride bir döngü daha görür ve onu da çalıştırmaya başlar. İçerideki döngü ne kadar uzun olursa olsun, o döngü bitmeden ilk döngünün ilk dönme turu tamamlanamaz. Bunu bir örnek ile gösterelim.

for(var i=1;i<3;i++)
   for(var j=1;j<3;j++)
      document.write(i+"-"+j);

Yukarıdaki kodun ekran çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

1-1
1-2
2-1
2-2

Javascript for döngüsü konusunu gördük. Bu konunun anlaşıldığını düşünüyorum. JavaScript ile ile konuları aşağıdaki linke tıklayarak JavaScript kategorisi altındaki başlıklardan öğrenebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki Instagram ve Twitter adreslerine tıklayarak bizi Instagram ve Twitter üzerinde de takip edebilirsiniz.

https://yazilimdelisi.com/category/web-gelistirme/javascript/

Sosyal Medya Hesaplarımız

instagram logo
twitter logo

Son Eklenen Yazılar