JavaScript if-else ve if-else-if Kontrol Mekanizmaları

if-else Yapısı

JavaScript if kontrol mekanizması diğer dillerde de olduğu gibi aynı mantıkla işlem görür. if parantezi içinde verilen ifadeler veya veriler belli kıstaslara göre kontrol edilir. Eğer sonuç bu ise şunu yap değilse bunu yap gibi bir yapıdır. Bu yapıda nasıl bir kontrol kullanmış isek veriler ona göre kontrol edilir ve yapılan bu sonuca göre if içerisindeki kodlar yürütülür. Eğer yapılan işlem sonucu if ifadesinde belirtilen duruma uygun değilse else yapısına uyar demektir ve else içerisindeki kodlar yürütülür. If-else yapısının standart kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

if (kosul)
{
// yurutulecek islemler
}
else
{
// yurutulecek işlemler
}

If – else yapısını kullanarak bir örnek yapalım. Bu örneğimizde; prompt konusunda yaptığımız, örneği kullanalım. Kullanıcıdan vize ve final notlarını yine prompt komutuyla alalım, tür dönüşümü yapalım ve kullanıcının geçme / kalma durumunu öğrenelim. Yapacağımız örnek aşağıdaki gibi olacaktır.

<script type="text/JavaScript">
// kullanicidan degerleri alalım.
var vize = prompt("Vize notunuz:");
var fnal = prompt("Final notunuz:");
// tip donusumu yapalım.
vize = parseInt(vize);
fnal = parseInt(fnal);
// girilen notları hesaplayalim.
var sonuc = (vize * 0.6) + (fnal * 0.4);
// degerleri ekrana yazdıralim
document.write("Vize: " + vize + " ");
document.write("Final: " + fnal + " ");
document.write("Sonuç: " + sonuc + " ");
/*
gecti/kaldi durumunu if-else ile kontrol edelim
ve durumu ekrana yazdiralim
 */
if(sonuc < 60){
document.write("Kaldınız!");
}else {
document.write("Geçtiniz!");
}
</script>

Yukarıdaki kodlarımızın üstlerine, açıklama satırları ile hangi işlemleri yaptığımızı yazdık. If – else yapısıyla sonuç değişkenini kontrol ettik. Eğer sonuç değişkenindeki değer 60’tan küçük ise “Kaldı” değerini yazacak, aksi durumda yani sonuç değişkenindeki değer 60’tan büyükse “Geçtiniz!” yazacaktır. Kodları kendi editörünüzde yazıp çalıştırdığınızda işlemlerin kontrolünü sağlayabilirsiniz.

Eğer if – else yapısından sonra yürütülecek işlemler tek satırlık ise küme parantezleri açarak blok alanı oluşturmaya gerek yoktur. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi.

var sonuc = 42;
if (sonuc < 60)
document.write(“Kaldı!”);
else
document.write(“Geçti!”);

If içerisinde birden fazla durumun kontrolünü sağlayabiliriz. Bunu mantıksal operatörleri kullanarak yaparız ve sonucunda if yapısı bize yine true ya da false değeri verir.

if-else-if Yapısı

Şimdi de if-else-if yapısından bahsedelim. İf içindeki durumun false olması durumunda else bloğuna giderek oradaki işlemleri yapacağını söylemiştik. Eğer ilk durum false ise başka bir durumun kontrolünü yapmak istiyorsak bu durumda if-else-if yapısı kullanılır. Standart bir if-else-if yapısı aşağıdaki gibidir.

if (kosul)
{
// yurutulecek islemler
}
else if(koşul)
{
// yurutulecek işlemler
}
else
{
// yurutulecek işlemler
}

Javascript if-else ve if-else-if konularını gördük. Bu konunun anlaşıldığını düşünüyorum. JavaScript ile ile konuları aşağıdaki linke tıklayarak JavaScript kategorisi altındaki başlıklardan öğrenebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki Instagram ve Twitter adreslerine tıklayarak bizi Instagram ve Twitter üzerinde de takip edebilirsiniz.

https://yazilimdelisi.com/category/web-gelistirme/javascript/

Sosyal Medya Hesaplarımız

instagram logo
twitter logo

Son Eklenen Yazılar