JavaScript Operatörler Nelerdir ve Nasıl Kullanılırlar?

JavaScript operatörler önceden tanımlanmış matematiksel ya da mantıksal işlemleri yapmak için kullanılan özel karakter ya da karakterler topluluğudur. Şimdi bu operatörleri alt başlıklar halinde görelim.

Aritmetik Operatörler

Toplama ve Çıkarma Operatörleri

Toplama (+) ve çıkarma (-) işlemleri yapan operatörlerdir.

Örnek;

var sayi1 =50+40;

var sayi2=50-40;

Çarpma ve Bölme Operatörleri

Çarpma (*) ve bölme (/) işlemleri yapan operatörlerdir.

Örnek;

var sayi1=10*2;

var sayi2=10/2;

Arttırma ve Azaltma Operatörleri

Bir tam sayı arttırma (++) ve bir tam sayı azaltma (–) işlemleri yapan operatörlerdir. İki tür kullanımı vardır. Örnek;

var b=2;

var a=++b;  => a=3, b=3

var c=b++;  => a=2, b=3

var d=–a;   =>  d=1, b=1;

var  e=a–;  =>  e=2, b=1;

Üs Alma Operatörü

Üs alma işlemini yapan matematiksel operatördür.

var sayi=2;
var us=5;
var sonuc=2**5;

Karşılaştırma Operatörleri

Büyük ve Küçük Operatörleri

Büyük (>) ve küçük (<) operatörleri iki sayının büyüklük ve küçüklüğünü kontrol eder. Bu operatörler true ya da false değeri üretirler.

Örnek;

var b1= 50>40;  => true

var b2=40<30;  => false

Büyük Eşit ve Küçük Eşit Operatörleri

Büyük eşit (>=) ve küçük eşit (<=) operatörleri iki sayının büyük eşitlik ve küçük eşitliğini kontrol eder. Bu operatörler true ya da false değeri üretirler.

Örnek;

var b1=50>=50; => true;

var b2=40<=30; => false;

Eşitlik ve Eşit Değil Operatörleri

Eşitlik (==) ve eşit değil (!=) operatörleri iki sayının eşit olup olmadıklarını kontrol eden operatörlerdir. Bu operatörler true ya da false değeri üretirler. Örnek;

var b1=60==60; => true;

var b2=60!=60;  =>false;

Denklik Operatörü

Denklik (===) operatörü iki değişkenin hem değerini hem de türünü kontrol eder ve sonucunda true ya da false üretir. Örnek;

var sayi=5, harf=’c’;

var b1= sayi===harf; =>false;

Mantıksal Operatörler

Mantıksal VE Operatörü

Mantıksal ve (&&) operatörü true ya da false değerindeki operandların herhangi biri false ise false değeri, hepsi true ise true değeri döndürür.

Operant Operant Sonuç
True True True
True False False
False True False
False False False

Örnek;

var b1= 35<10 && 10==50  => false;

Mantıksal VEYA Operatörü

Mantıksal veya (||) operatörü true ya da false değerindeki operandların herhangi biri true ise true değer, hepsi false ise false döndürür.

Operant Operant Sonuç
True True True
False True True
True False True
False False False

Örnek;

var b1= 35>10 && 10==50  => true;

Mantıksal DEĞİL Operatörü

Mantıksal değil (!) operatörü true ya da false olan bir değeri tersine çevirir. Örnek;

var b1=!(35>10);   => false

Atama ve İşlemli Atama Operatörleri

Atama Operatörü

Atama (=) operatörü bir değişkene bir değer atamak için kullanılır.

Örnek;

var sayi=5;

İşlemli Atama Operantları

İşlemli atama operantları herhangi bir operantın işlemini yaptıktan o değeri değişkene atamayı da yapar. Bazı işlemli atama operantlarının örnekleri;

var sayi=5;

sayi+=5;  => 10

sayi-=5;   => 0

sayi/=5;   => 1

sayi*=5;  =>25

Javascript operatörler konusunu gördük. JavaScript ile ile konuları aşağıdaki linke tıklayarak JavaScript kategorisi altındaki başlıklardan öğrenebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki Instagram ve Twitter adreslerine tıklayarak bizi Instagram ve Twitter üzerinde de takip edebilirsiniz.

https://yazilimdelisi.com/category/web-gelistirme/javascript/

Sosyal Medya Hesaplarımız

instagram logo
twitter logo

Son Eklenen Yazılar