JavaScript Switch Case Kontrol Yapısı

Javascript switch case yapış da bir kontrol mekanizması görevi görür. Switch – case yapısına ait standart kullanım aşağıdaki gibidir.

switch(kontrol_edilecek_deger)
{
case kosul1:
// yurutulecek islemler
break;
case kosul2:
// yurutulecek islemler
break;
case kosul3:
// yurutulecek islemler
break;
. . .
deafult:
// yurutulecek islemler
break;
}

Yukarıdaki standart kullanımı verilmiş olan switch – case yapısı hakkında biraz konuşalım.

switch() ifadesinde; parantezler içerisine kontrolü yapılacak olan değer alınır. case yapıları ile bu alınan değer kontrol edilir. Eğer koşul sağlanıyorsa yapılacak işlemler yürütülür. Aksi halde diğer case kontrolüne bakılır. Bu iki case arasındaki geçişler break ile sağlanır. Eğer break koyulmaz ise case kontrolündeki koşul sağlansın veya sağlanmasın sağlanmış gibi gösterilir ve o işlemler yürütülür. Her case kontrolünden sonra break kullanalım yoksa kontrollerimiz yanlış çalışır.

Switch-case yapısını daha iyi anlamak için aşağıdaki örneği inceleyelim.

<script type="text/JavaScript">
var sayi = prompt("1 - 3 arasında bir değer giriniz.");
sayi = parseInt(sayi);
document.write("Girilen sayi: " + sayi + ". ");
switch(sayi){
case 1:
document.write("Bir");
break;
case 2:
document.write("İki");
break;
case 3:
document.write("Üç");
break;
default:
document.write("Girilen sayı aralık dışıdır.!");
}
</script>

Yukarıdaki örneğimizde kullanıcıdan 1 ile 3 arası bir sayı girilmesi istenmekte ve switch case yapısı ile girilen sayının kontrolü yapılmaktır. Eğer girilen sayı 1 ,2 ya da 3 ise, sadece koşulun sağlandığı case bloğundaki kodlar çalıştırılacak, eğer buüçünden biri değilse varsayılan olarak çalıştırılacak olan default bloğu içindeki kodlar çalıştırılacaktır. Şimdi switch case yapısında kullanılan anahtar kelimelerden bahsedelim.

Break Anahtar Kelimesi

Deyimler kısmından sonra yazan break anahtar kelimesi artık kontrol işleminin bittiği ve switch içinden çıkılması gerektiğini gösterir. Devamında başka case’ler olsa bile program onlara bakmadan break anahtar kelimesi ile switch içinden çıkar.

Default Anahtar Kelimesi

Default anahtar kelimesi switch yapısının zorunlu bir ifadesi değildir. Kullanım amacı ise, eğer bütün case’lerde yazan sabitler kontrol edildikten sonra ifadeye eşit bir sabit bulunmamış ise bu durumda çalışması istenen kodların yazıldığı bölümdür. Zaten görüldüğü üzere default herhangi bir sabite sabit değildir.

Goto Anahtar Kelimesi

Goto anahtar kelimesi break anahtar kelimesi yerine kullanılabilir. Eğer ifade herhangi bir case içindeki sabite eşitse ve bu eşitlikten dolayı programımızın break ile switch içinden çıkmasını değilde başka bir case içindeki kodları da çalıştırmasını istiyorsak kullanılır. Bunu basit bit örnekle açıklamak gerekirse, bir sayımız var ve bu sayı 5’e eşitse belirlenen kodları yapmış ancak 2’ye eşit hem 2’de hem de 5’de yazan kodları yazsın istiyorsak kullanılır.

Son bir örnek ile switch – case yapısını bitirelim. Aşağıdaki örneğimizi dikkatle inceleyelim.

<script type="text/JavaScript">
var sehir = prompt("Şehrinizi giriniz: ");
switch(sehir){
case "İSTANBUL":
case "istanbul":
document.write("Girilen il: " + sehir + ". ");
document.write("Plaka Kodu: " + 34);
break;
case "İZMİR":
case "izmir":
document.write("Girilen il: " + sehir + ". ");
document.write("Plaka Kodu: " + 35);
break;
case "ANKARA":
case "ankara":
document.write("Girilen il: " + sehir + ". ");
document.write("Plaka Kodu: " + 06);
break;
default:
document.write("Girilen il: " + sehir + ". ");
document.write("Girilen il sistemde kayıtlı değildir!");
}
</script>

Yukarıdaki örneğimizde dikkatinizi çeken bir yer olmuştur. case yapılarını art arda kullanarak birden fazla kontrol yaptırabilirsiniz. Mesela biz örneğimizde iki tane aynı durumu kontrol ettik. Kullanıcı büyük harfte girebilir, küçük harfte girebilir diye varsaydık. Eğer birden fazla benzer yapıda kontrol edilecek durum var ise case yapılarını yukarıdaki örneğimizde olduğu gibi kullanabilirsiniz.

Javascript switch case kontrol yapısı konusunu gördük. Bu konunun anlaşıldığını düşünüyorum. JavaScript ile ile konuları aşağıdaki linke tıklayarak JavaScript kategorisi altındaki başlıklardan öğrenebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki Instagram ve Twitter adreslerine tıklayarak bizi Instagram ve Twitter üzerinde de takip edebilirsiniz.

https://yazilimdelisi.com/category/web-gelistirme/javascript/

Sosyal Medya Hesaplarımız

instagram logo
twitter logo

Son Eklenen Yazılar