JavaScript Veri Türü Dönüşümü Nasıl Yapılır?

Javascript veri türü dönüşümü farklı veri tipindeki değişkenlerin birbirleri arasında dönüşümüdür. Yalnız dönüşüm yapılacak olan verilerin benzer nitelikte olmaları gerekir. Örneğin aşağıdaki gibi bir yapımız olsun.

<script type="text/JavaScript">
     var degisken = "4206";
</script>

Yukarıdaki örneğimizde degisken adındaki değişkenimiz String bir yapıda olmasına rağmen bir sayısal ifade içermektedir. Böyle durumlarla sıkça karşılaşabiliriz ki hatırlarsanız prompt ile aldığımız değerler de metinsel bir yapıdaydı. Bu konuya Javascript prompt komutu başlığı altından ulaşabilirsiniz. O zaman da tür dönüşümü yapmamız gerekir.

JavaScript’te 3 çeşit tür dönüşümü vardır. float, int ve String veri türleri arasında dönüşüm yapılabilmektedir. Burada belirtmekte yarar var. String bir değişken sayısal ifade içeriyorsa dönüşümü yapılabilir, metinsel ifade içeriyorsa sonuç NaN (yani hatalı) olur. Bir diğer konuda float türündeki kayan noktalı bir sayıyı int türüne çevirmek isterseniz; virgülden sonra ki sayılar kaybolur.

prompt komutuyla kullanıcıdan bir değer alalım. Bu değer int, float, String ve boolean olması önemli değil. Aldığımız bu değeri typeof() komutuyla tipine bakalım.

<script type="text/JavaScript">
    var soru = prompt("Bir değer giriniz: ");
    var tip = typeof abc;document.write(tip);
</script>

Yukarıdaki örnek kodlarımızı çalıştırdığınızda, hangi değeri girerseniz girin tür olarak String dönecektir. İşte bu tarz durumlarda tür dönüşümünü kullanmamız gerekebilir. Şimdi tür dönüşümlerinin nasıl yapıldıklarına tek tek bakalım.

parseInt() Komutu

parseInt() komutu float veya String bir yapıda ki değerin int türüne çevrilmesini sağlar. parseInt() komutunun standart kullanımı aşağıdaki gibidir.

// normal gösterim şekli.
parseInt(cevrilecek_deger);
// çıkan sonuç bir değişkene bağlanırsa değer kaybolmamış olur.
var yeni_deger = parseInt(cevrilecek_deger);

parseInt() komutuyla ilgili aşağıdaki örneğimizi inceleyelim.

<script type="text/JavaScript">
  var ifade = "123456";
  var f_sayi = 3.142857142857143;
  // int tipine donusturuluyor...
  var int_donusum1 = parseInt(ifade);
  var int_donusum2 = parseInt(f_sayi);
  document.write(int_donusum1);
  document.write(int_donusum2);
</script>

Yukarıdaki örneğimizin ekran çıktısını görelim.

javascript veri türü dönüşümü

Yukarıdaki ekran alıntısını incelediğimiz de daha önce değindiğimiz bazı konuların ekrana yansıdığını gördük. Buradan çıkacak olan ders; float veri türünü int türüne çevirirken virgülden sonrası kesilip atılır. Yani bir değer kaybı söz konusudur. Bu konuda dikkatli olalım.

parseFloat() Komutu            

parseFloat() komutuyla int ve String tipteki değerler float veri türüne çevrilebilir. int veri türünden ziyade kayan noktalı sayılar içeren String veri türündeki değerlerin, veri kaybına uğramadan çevrilebilmesi noktasında önemli bir komuttur. parseFloat() komutunun standart kullanımı aşağıdaki gibidir.

// normal gösterim şekli.
parseFloat(cevrilecek_deger);
// çıkan sonuç bir değişkene bağlanırsa değer kaybolmamış olur.
var yeni_deger = parseFloat(cevrilecek_deger);

Her zaman olduğu gibi yine bir örnekle bu komutumuzu açıklamaya çalışalım.

<script type="text/JavaScript">
   var ab = "3.142857142857143 ";
   var cb = parseFloat(ab);
   document.write(cb);
</script>

Yukarıdaki örneğimizin ekran çıktısını görelim.

javascript veri türü dönüşümü

Yukarıdaki ekran alıntısında görüldüğü gibi; String türündeki değerimizi float türüne herhangi bir veri kaybı olmadan çevirdik. Dilerseniz typeof(cb) komutu ile tür dönüşümünde kullandığımız değişkenimizin türünü alabiliriz.

toString() Komutu

toString() komutu belirtilen değeri String türüne çevirmektedir. Örneğin elimizde bulunan float veya int türündeki değerleri String’e çevirmek isteyebiliriz. Böyle durumlarda toString() komutu kullanılır. toString() komutunun standart kullanımı aşağıdaki gibidir.

degiskenAdi.toString();

Her zaman olduğu gibi yine bir örnek üzerinden konumuzu anlatmaya çalışalım.

<script type="text/JavaScript">
  var sayi = 2015;
  var cevir = sayi.toString();
</script>

Yukarıdaki örneğimizde int türünde bir tam sayı değişken olan sayi değişkenini toString() komutunu kullanarak String’e çevirdik. Eğer typeof(cevir) komutunu kodlarımız arasında ekleyip ekran çıktısı alırsak, int türündeki değişkenimizin değer String türüne çevrilmiş olduğunu görebiliriz.

Javascript veri türü dönüşümü konusunu gördük. Bu konunun anlaşıldığını düşünüyorum. JavaScript ile ile konuları aşağıdaki linke tıklayarak JavaScript kategorisi altındaki başlıklardan öğrenebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki Instagram ve Twitter adreslerine tıklayarak bizi Instagram ve Twitter üzerinde de takip edebilirsiniz.

https://yazilimdelisi.com/category/web-gelistirme/javascript/

Sosyal Medya Hesaplarımız

instagram logo
twitter logo

Son Eklenen Yazılar