Java Veri Tipleri Nelerdir Nasıl Kullanılırlar ?

Java veri tipleri bilinmesi gereken önemli bir konudur. Java’da her değişkenin bir veri tipi olması gerekir. Bu yazımızda veri tiplerini ve alabileceği değerleri inceleyeceğiz.

Java’da veri tipleri ikiye ayrılır.

 1. Primitive.
 2. Non- Primitive(ilkel olmayan).

Primitive(ilkel) Veri Tipleri

Primitive(ilkel) veri tipleri değişkenin türünü ve boyutunu belirtir.

Java’da 8 adet Primitive(ilkel) veri tipi vardır.

Veri TipiBoyutAçıklama
byte 1 byte -128 ile 127 arası tam sayılardır
short 2 byte -32,768 ile 32,767 arası tam sayılardır
int 4 byte -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arası tam sayılardır
long8 byte -9,223,372,036,854,775,808 ile 9,223,372,036,854,775,807 arası tam sayılardır
float 4 byte Kesirli sayıları saklar. 6 ila 7 ondalık hane depolamak için yeterlidir
double 8 byte Kesirli sayıları saklar. 15 ondalık hane saklamak için yeterlidir
boolean 1 bitsadece true(doğru) ve false(yanlış) değerlerini alır
char2 byte Tek bir karakter / harf veya ASCII değerini saklar

Örnek:

 public class VeriTurleri{
   public static void main(String[] args) {
     int sayi = 5;        
     float floatSayi = 5.12;  
     char karakter = 'D';     
     boolean bool = true;    
     String metin = "Merhaba";   
   }
 }

Non- Primitive(ilkel olmayan) Veri Tipleri

İlkel olmayan veri türlerine nesnelere atıfta bulundukları için referans türleri denir. İlkel olmayan türlere örnek olarak Strings, Arrays, Class, Interface vb. verilebilir. Bunlar hakkında daha sonraki bir bölümde daha fazla bilgi edineceksiniz.

Java veri tipleri nelerdir ve nasıl kullanılırlar gördük. Daha fazla bilgi içeriği için aşağıdaki linke tıklayıp Java kategorisi altında daha bir çok içeriğe ulaşarak Java bilginizi arttırabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki Instagram ve Twitter linklerine tıklayarak bizi Instagram ve Twtitter üzerinden de takip edebilirsiniz.

https://yazilimdelisi.com/category/programlama-dilleri/java/

Sosyal Medya Hesaplarımız

SON EKLENEN YAZILAR

https://yazilimdelisi.com/category/programlama-dilleri/java/