PHP Değişkenler ve Operatörler Nelerdir ?

PHP değişkenler ve operatörler nelerdir? Değişkenlerin tanımlanması bütün programlama dillerinde birbirine çok benzer. Bazı dillerde değişkenlere bir veri tipi belirtmemiz gerekirken PHP’ de değişkene veri tipi belirtmemize gerek yoktur. Neden diye soracak olursanız PHP’nin veri tipleri Run Time (Çalışma zamanı) anında PHP tarafından otomatik olarak belirlenir. Buda bizim işimizi oldukça kolaylaştırır ve bu yüzden PHP esnek programlama dilleri arasında yer alır.

Değişken Oluşturma

Değişkenler kullanılırken başlarına $ işaretini alırlar. 

Değişken oluşturmayı görmeden önce değişken oluşturmak için bazı kurallarımız vardır ve bu kurallar neredeyse bütün programlama dillerinde aynıdır.

Temel değişken oluşturma kuralları:

• Değişken ismi içerisinde boşluk kullanılmaz;

<?php
$degisken ismi="Yazılım Delisi"; // Yanlış Kullanım
$degisken_ismi="Yazılım Delisi"; // Doğru Kullanım
?>

• Değişken isimleri rakam veya özel karakterler ile başlayamaz, harf ile başlamalıdır ve değişken ismi içerisinde harf, rakam ve alt çizgi dışındaki karakterler kullanılmamalıdır;

<?php
$123degisken_ismi="Yazılım Delisi"; // Yanlış Kullanım
$!._degisken_ismi="Yazılım Delisi"; // Yanlış Kullanım
$degisken ismi1="Yazılım Delisi"; // Doğru Kullanım
$degisken_ismi="Yazılım Delisi"; // DoğruKullanım
?>

• Programlama dilinin kullandığı komut satırları değişken ismi olarak kullanılamaz;

<?php
$true="Yazılım Delisi"; // Yanlış Kullanım
$trueee="Yazılım Delisi"; // Doğru Kullanım
?>

• Büyük küçük harf kullanımı ayırt etmektedir;

<?php
$yazilim="Yazılım Delisi"; // Doğru Kullanım
$Yazilim="Yazılım Delisi"; // Doğru Kullanım
/* İki değişkende birbirinden tamamen farklıdır. */
?>

Değişkenleri Ekrana Yazdırma

Geçen dersimizden kısa bir hatırlatma yapacak olursak echo ekrana veri yazdırıyordu şimdi bizde değişkenlerimizin hepsini tek tek ekrana yazdıralım.

Öncelikle şunu da belirteyim arkadaşlar echo komutu ile sadece basit veri tiplerini ekrana yazdırabiliyoruz.

Öncelikle C:/wamp/www klasörü içine geçen ders oluşturduğumuz ders1 klasörünün içine degiskenler.php adında bir dosya oluşturalım ve aşağıdaki kodumuzu yazalım.

<?php
$sayi = 5;
$yazi = "Yazılım Delisi";
$karakter = 'U';
 
echo $sayi;
echo '<br/>';
echo $yazi;
echo '<br/>';
echo $karakter;
echo '<br/>';
?>

Kodu yazıp kaydettikten sonra ilk dersimizde kurduğumuz Wamp sunucumuzu çalıştırıyoruz, daha sonra görev çubuğunda wamp ikonu yeşil olduktan sonra tarayıcımızın url kısmına localhost yazıp çıkan dosyalardan kaydettiğimiz degiskenler.php dosyasını açıp sayfamızı çalıştırıyoruz. Eğer işlemleri doğru yaptıysanız aşağıdaki gibi bir çıktı almalısınız.

php değişkenler

PHP Değişkenler İle İşlemler

Phpde iki değişken birleştirilirken araya birtane nokta(.) işareti koyulur. Örneğin:

<?php
$sayi = 5;
$yazi = "YazılımDelisi";
 echo $sayi.$yazi;
?>

kodumuzu çalıştırdığımızda ekranda 5YazılımDelisi yazacaktır.  iki değişkeni birleştirebildiğimiz gibi string bir ifademizin sonuna da değişkeni yine nokta ile ekleyebiliriz Örneğin:

<?php
$yazi = "YazılımDelisi";
 echo $yazi." | PHP Dersleri";
?>

Ekranda YazılımDelisi | Php Dersleri yazacaktır.

 Değişkenler ile Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme Operatörleri

Değişkenler arasında 4 işlem yapabilmek için bu değişkenlerin sadece rakamlardan oluşması gerekmektedir.  Eğer ikisininde rakamlardan oluşmazsa rakamlardan oluşmayan değişkenin veri tipi PHP derleyicisi tarafından int veri tipine çevrilir ve öyle toplanır.  Örneğin;

<?php
$sayi = 5;
$yazi = "Yazılım Delisi";
$sayi2 = 20;
echo $sayi+$yazi;
echo '<br/>';
echo $sayi+$sayi2;
echo $sayi1*$sayi2;
echo $sayi1/$sayi2;
?>

Toplama işlemlerinde ilk çıktımız bize 5 değerini verirken 2. çıktımız 25 değerini verecektir.  çarpma işleminde normal çarpma yapılır ve bölme işleminde diğer dillerde olduğu gibi tam sayı bölmesi yapılmaz yani örnek verecek olursak java, c++ gibi dillerde biz müdahale etmezsek 50/8=6 sonucunu verir PHP’de böyle bir şey söz konusu değildir. 50/6=6.25 değerini kendisi otomatik verir.

Değişkene Yeni Değer Atama

Bir Değişkene yeni değer atamak için atanacak değişken sol tarafta ona atanacak değerde sağ tarafta olur. Örneğin;

<?php
$sayi1 = 5;
$sayi2 = 20;
$sayi3 = $sayi1+$sayi2;
 
$ad = "Uğur";
$soyad = "Işık";
$adSoyad = $ad." ".$soyad;
 
echo $sayi3."<br/>".$adSoyad;
?>

Satırlarımızı sırayla işletecek olursak sayi1=5 ve sayi2=20 değişkenlerimizi oluşturduk sayi3 = sayi1+sayi2(25) sayi3 e değer atadık.
ad=Uğur ve soyad=Işık değişkenleri oluşturduk. adSoyad=ad+(Bir Boşluk)+soyad; şeklinde adSoyad değişkenimize yeni değer verdik.

Ekrana yazdırırken 25 (alt satıra geç) Uğur Işık yaz şeklinde bir yapı oluşturduk. Öğrenmeniz açısından kodu sizde kesinlikle elinizle yazıp çalıştırmalısınız.

Karşılaştırma Operatörleri

 • Eşit “==” Operatörü
 • Atama “=” Operatörü
 • Birebir “===” Operatörü
 • Eşit değil “!=” Operatörü
 • Büyüktür “>” Operatörü
 • Küçüktür “>” Operatörü
 • Büyük veya Eşit ”>=” Operatörü
 • Küçük veya Eşit “<=” Operatörü
<?php
  $sayi1 = 2;
  $sayi2 = 1;

  if($sayi1 == $sayi2){
    echo "Sayılar eşittir";
  }else if($sayi1 != $sayi2){
    echo "Sayılar eşit değil";
  }else if($sayi1 < $sayi2){
    echo "İkinci sayı Birinci sayıdan küçük";
  }else if($sayi1 > $sayi2){
    echo "İkinci sayı Birinci sayıdan küçük";
  }else if($sayi1 <= $sayi2){
    echo "Birinci sayı İkinci Sayıdan küçük veya eşit";
  }else if($sayi1 >= $sayi2){
    echo "İkinci sayı Birinci Sayıdan küçük veya eşit";
  }
?>

Mantıksal Operatörler

 • Veya “||” İşareti
 • Veya  “or” İşareti
 • Ve “&&” İşareti
 • Ve “and” İşareti
 • Değil “!” İşareti
<?php
  $sayi1 = 2;
  $sayi2 = 1;

  if($sayi1>5 || $sayi2>5){
    echo "Sayı 1 veya sayı 2 5'ten büyük";
  }else if($sayi1<5 &amp;&amp; $sayi2<5){
    echo "İki sayıda 5'ten küçük";
  }
?>

Yukarıdaki örnekte sayı değerini kontrol ettik. Değer de sayı1 ”5’ten büyük” veya sayı2 ”5’ten büyük” ise ekrana Sayı 1 veya sayı 2 5’ten büyük yazdırdık ama sayı1 ”5’ten büyük” veya sayı2 ”5’ten büyük” değilse ve sayı1 ve sayı2 “5’ten küçükse” iki sayıda 5’ten küçük yazdırdık.

Php değişkenler ve operatörler nelerdir görük. Aşağıdaki linke tıklayarak daha bir çok içeriğe ulaşarak bilginizi artırabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki Sosyal Medya linklerine tıklayarak bizi Sosyal Medya üzerinden de takip edebilirsiniz.

https://yazilimdelisi.com/category/web-gelistirme/php/

Sosyal Medya Hesaplarımız

instagram logo
twitter logo

Son Eklenen Yazılar