PHP Foreach Döngüsü Nedir ve Nasıl Kullanılır?

PHP foreach döngüsü sayesinde diziler içerisinde daha rahat geziniriz. Foreach döngüsü Dizilere indisle erişim yerine belirlediğimiz bir değişken ile de erişmemize  olanak sağlar. Döngü dizi boyutu kadar ilerlediği için for döngüsündeki gibi bir döngü şartı eklememize gerek kalmaz. Şimdi foreach döngüsünün kullanımına bakalım.

Foreach Döngüsü Kullanımı

<?php
foreach ($dizi as $d) {
}
foreach ($dizi as $key => $value) {
 
}
?>

Şeklinde iki adet kullanımı mevcut.

Birinci kullanımda dizinin her bir elemanını $d değişkenine atar dizi sonlanıncaya kadarda döngümüz devam eder.

İkinci kullanımda birinci kullanımdan farklı olarak $key değişkenine dizinin indisini $value değişkenine ise dizinin değerini atar.

$d,$key,$value değişken isimlerini kullanmak zorunda değiliz. Siz istediğiniz değişken isimlerini kullanabilirsiniz.

Örnek: Bir dizinin elemanlarını foreach kullanarak ekrana yazdıralım.

<?php
$dizi = array("Ad" => "Uğur", "Soyad" => "Işık", "Site" => "YazılımDelisi.com");
 
foreach ($dizi as $key => $value) {
 echo "$key: $value <br/>";
}
?>

Kodumuzun çıktısı aşağıdaki şekilde olacaktır.

Dizinin o anki değerinde key değerini $key değişkenine atıyor dizinini değeini $value değişkenine atıyor ve bu işlemi dizideki elemanlar bitinceye kadar devam ettiriyor.

İki boyutlu dizilerde foreach kullanmak için normal for döngüsündeki gibi iç içe iki foreach kullanabiliriz.

<?php
$dizi = array(
 array(1,2),
 array(3,4),
 array(5,6)
);
 
foreach ($dizi as $d) {
 foreach( $d as $v) {
 echo "$v-";
 }
 echo "<br/>";
}
?>

şeklinde iki boyutlu olarak kullanabiliriz.

Foreach İle İlgili Örnekler

Örnek-1: Foreach ile 1-9 aralığındaki elemanlardan oluşan dizinin elemanlarının toplamını bulalım.

<?php
$toplam = 0;
$dizi = array(1,2,3,4,5,6,7,8,9);
foreach($dizi as $d)
	$toplam+=$d;

echo "Dizinin Elemanları Toplamı: $toplam";
?>

Örnek-2: Müşteri bilgilerinin tutulduğu iki boyutlu diziyi foreach ile ekrana yazdıralım.

<?php
$dizi = array(
	"musteri-1" => array("Ad" => "Uğur", "Soyad" => "Işık"),
	"musteri-2" => array("Ad" => "Ali", "Soyad" => "Balcı"),
	"musteri-3" => array("Ad" => "Emirhan", "Soyad" => "Yıldırım")
);

foreach ($dizi as $key1 => $val1) {
	echo "$key1 [";
	foreach( $val1 as $key2 => $val2) {
		echo " $key2 $val2";
	}
	echo "]<br/>";
}
?>

Örneğimize bakacak olursak:

  • İki boyutlu key değerleri string olan bir dizi oluşturduk.
  • Birinci foreach döngümüzde key değeri olarak musteri-1 değerini aldık ve value değeri bir array.
  • İkinici foreach döngümüz ile de $val1 değişkenine atanan dizimizin içerisinde gezindik.
  • İkinci dizimizde bir string key olduğu içinde $key2 değişkenine keyi $val2 değişkenine de dizimizin değerini atadık.
  • Son olarak istediğimiz formda dizi bilgilerimizi ekrana yazdırabiliriz. Ben musteri-1[Ad UğurSoyad Işık] şeklinde yazdırdım.

Evet arkadaşlar Foreach Döngüsü dersimizin sonuna geldik. Bir Sonraki Dersimiz olan Php Dersleri – Fonksiyonlar dersimizde görüşmek üzere.

Konuyla ilgili yorumlarınızı konu altından yapabilirsiniz, ayrıca sorularınızı yine konu altındaki yorum bölümünden sorabilirsiniz.

PHP Foreach Döngüsü konusunu bu yazımızda gördük. Aşağıdaki linke tıklayarak daha bir çok içeriğe ulaşarak bilginizi artırabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki Sosyal Medya linklerine tıklayarak bizi Sosyal Medya üzerinden de takip edebilirsiniz.

https://yazilimdelisi.com/category/web-gelistirme/php/

instagram logo
twitter logo