PHP If Else Yapısı Nedir, Nasıl Kullanılır ?

Php İf  Yapısı Akış Diyagramı

Php if else yapısı nedir? Programlama dillerinde genel olarak akış diyagramı vardır. Aşağıya if deyimine ait akış diyagramını ekleyip onun üzerinden konuşalım.

php if else yapısı diyagramı
Gördüğünüz üzere if deyiminde bir adet giriş ve iki adet çıkış var. Programlama dilleri Doğru(1) ve Yanlış(0) olarak çalıştığı için if yapısında da koşulun doğru veya yanlış olması durumuna göre iki farklı çıkış olur.

İf deyiminde illede bir else kullanmaya gerek yoktur. Mesela evde kolonya yoksa kolonya ve dezenfektan al diye bir cümlemiz olsun. Sözde kodumuzu yazacak olursak

if(evdekolonyayoksa) kolonya da al
dezenfektan al,

gördüğünüz gibi her durumda dezenfektan alacağız ve evde kolonya yoksa kolonya da almış olacağız.

İf Else Yapısı Kullanımı

Kısaca if else yapısı aşağıdaki şekilde kullanılır.

<?php
$sayi1 = 5;
$sayi2 = 3;
if($sayi1 == $sayi2)
 echo "$sayi1 ve $sayi2 sayıları eşittir.";
else
 echo "$sayi1 ve $sayi2 sayıları eşit değil.";
?>

Peki koşul şartı artarsa ne yapacağız ?

Örnek vermek gerekir ise hava sıcaksa tshirt, hava soğuksa kazak, hava normal ise body giy. Burda 3 durumumuz var bu 3 duruma göre belli işlemler yapacağız bunu if else yapısı kullanarakta yapabiliriz ama if else if yapısı ile daha kolay yapacağız.

İf else if Yapısı Kullanımı 

İf else if yapısı kullanarak vize final ortalamasında puanımıza göre harf dağılımını gösteren basit bir işlemin kodlarını aşağıda görebilirsiniz:

<?php
$ortalama = 40;
if ($ortalama<=100 and $ortalama>=90) {
  echo " Dersten AA Aldınız.";
}elseif($ortalama<=89 and $ortalama>=85) {
  echo " Dersten BA Aldınız.";
}elseif($ortalama<=84 and $ortalama>=80) {
  echo " Dersten BB Aldınız.";
}elseif($ortalama<=79 and $ortalama>=75) {
  echo " Dersten CB Aldınız.";
}elseif($ortalama<=74 and $ortalama>=70) {
  echo " Dersten CC Aldınız.";
}elseif($ortalama<=69 and $ortalama>=65) {
  echo " Dersten DC Aldınız.";
}elseif($ortalama<=64 and $ortalama>=60) {
  echo " Dersten DD Aldınız.";
}elseif($ortalama<=59 and $ortalama>=50) {
  echo " Dersten FD Aldınız.";
}elseif($ortalama<=49 and $ortalama>=0) {
  echo " Dersten FF Aldınız.";
}else
  echo " Yanlış Değer Girdiniz!";
?>

Yukarıda ki kod parçasında ortalaması 40 olan kişinin dersten puanına göre hangi harfe geldiğini göstermiş olduk. Kod parçasının çıktısını aldığımızda Dersten FF Aldınız sonucunu ekranımızda göreceğiz. Bir önceki derste mantıksal operatörler kısmında anlattığım gibi if else if yapısında ortalaması 100’den küçük ve 90’dan büyük yazan kısımda kullanılan and yerine && işareti de kullanılabilirdi. En son else kısmında ise 0 1 2 … 99 100 sayıları arasından farklı bir değer girilmesi durumunda Yanlış Değer Girdiniz sonucunu ekranımıza yazdırmış olacaktık.

PHP if else ve if else if yapısını bu yazımızda gördük. Aşağıdaki linke tıklayarak daha bir çok içeriğe ulaşarak bilginizi artırabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki Instagram ve Twitter linklerine tıklayarak bizi Instagram ve Twitter üzerinden de takip edebilirsiniz.

https://yazilimdelisi.com/category/web-gelistirme/php/

instagram logo
twitter logo