PHP Nesne Yönelimli Programlama ’ya Giriş – OOP

Php esnek bir dil olduğu için bu güne kadarki örneklerimizi nesne kullanmadan yaptık. Şimdi nedir bu php nesne yönelimli programlama ona bakalım.

PHP Nesne Yönelimli Programlama

PHP nesne yönelimli programlama sadece php için değil neredeyse bütün dillerde olan bir yapıdır. Yazdığımız kodlarımızı nesne olarak tanımlamak kodumuzun okunabilirliğini performansını olumlu yönde etkiler.  Nesne yönelimli programlamada bazı temel yapılar vardır. Basit bir sınıf oluşturarak  bu temel yapılara kısaca değinelim.

<?php

class Araba {
	// sadece sınıf içerisinden erişilebilen değişkenler. Private olduğu için
	private $marka;
	private $plaka;
	
	// sınıfın dışından da erişilebilen değişkenler. Public olduğu için
	public $arabaSahibi; 
	
	// Yapıcı Method
	public function __construct($marka,$plaka) {
		echo "Yeni araba nesnesi oluşturuldu.<br/>";
		$this->setMarka($marka);
		$this->setPlaka($plaka);
	}
	// Sınıf dışından erişilebilen method
	public function arabaBilgileriniGoster() {
		echo 'Araba Markası:'.$this->marka.
			 " <br/> Araba Plakası:".$this->plaka; 
	}
	// sadece sınıf içerisinden erişilebilen methodlar.
	private function setMarka($marka) {
		$this->marka = $marka;
	}
	private function setPlaka($plaka) {
		$this->plaka = $plaka;
	}
	
	
}
$araba1 = new Araba("Audi","88 YD 111");

$araba1->arabaBilgileriniGoster();
echo "<hr>";
$araba2 = new Araba("BMW","88 YD 011");
$araba2->arabaBilgileriniGoster();

?>

PHP Nesne Yönelimli Programlamada Kullanılan Özellikler

Sınıf (Class): Sınıf dediğimiz yapı bizim nesnemizin yapı taşını oluşturur. Sınıf içerisinde nesneye ait özellikler ve nesnenin yapabileceği işlevler yazılır. Yukarıdaki örneğimizde araba markası ve plakası bizim özelliğimiz, arabaBilgileriniGoster() bizim nesnemizin yapabildiği işlevlerden biridir.

private: private anahtar kelimesi bizim değişken veya methodumuza sınıfın dışından  erişilmesini engeller. Bu engellemenin  temel sebebi güvenlik açığı oluşmasını engellemektir. Örneğin bizim sınıfımızda aracın plakasına dışarıdan müdahale edilmesi sistem zaafiyeti olacağından plakayı sadece sınıf içerisinden erişilebilir bir değişken yaptık.

public: public anahtar kelimesi değişken veya methoda sınıf dışından da erişilebilmesini sağlar.

construct: Nesne yönelimli programlamada özel methodlardan biridir. Bir sınıf başlatıldığında ilk çağırılan methoddur yapıcı method da denir. construct methodu yerine sınıfın adı yazılarakta kullanılabilir. yapıcı method içerisinde sınıfın çalışması için başlangıç ayarları yapılır. ilk değişken atamaları, sınıf çalışmaya başlarken yapılacak işlemler burada yapılır. Bir sınıfın birden fazla yapıcı methodu olabilir. Bu methodlar parametre sayısına göre birbirinden ayrılır.

protected: protected anahtar kelimesi ise sınıfa ait değişken veya methodların o sınıftan türetilen sınıflarda kullanılabilmesini sağlar. private anahtar kelimesindeki gibi sınıf dışından erişime izin verilmez. protected anahtar kelimesi kalıtım yaptığımız zamanlarda kullanılır. ilerleyen zamanlarda kalıtım konusuna da değineceğiz.

new: new anahtar kelimesi ise sınıftan yeni bir nesne oluşturmak için kullanılır. örneğin new Araba(); gibi.

$this: Bir sınıfa ait değişken veya methoda sınıf içerisinden erişmemizi sağlar. $this değişkeni bizim sınıfımızı ifade eder.

Sınıflarla alakalı temel özellikleri öğrendik ama öğreneceğimiz daha birçok özellik var. Bu özellikleri ilerleyen derslerimizde yine görmeye devam edeceğiz.

Şimdi yukarıdaki örneğimizi çalıştıralım. Aşağıdaki gibi bir çıktı alacağız.

Yeni araba nesnesi oluşturuldu.
Araba Markası:Audi
Araba Plakası:88 YD 111

Yeni araba nesnesi oluşturuldu.
Araba Markası:BMW
Araba Plakası:88 YD 011

Burada dikkat etmemiz gereken sınıftan nesne oluştururken yapıcımızda verdiğimiz parametreleri nesne oluştururken kullanmamızdır. örneğin bizim yapıcımızda iki değişken vardı yeni nesne oluştururken de sınıfa parametre olarak iki parametre girdik.

Sınıfımızı bir kere yazdıktan sonra o sınıftan istediğimiz kadar nesne oluşturabiliriz.

PHP Nesne yönelimli programlama hakkında temel bilgileri artık öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.

Konuyla ilgili yorumlarınızı, görüş ve önerilerinizi konu altından yapabilirsiniz, ayrıca sorularınızı yine konu altındaki yorum bölümünden sorabilirsiniz.

PHP Nesne Yönelimli Programlamaya ( Object Oriented Programming ) giriş konusunu bu yazımızda gördük. Aşağıdaki linke tıklayarak daha bir çok içeriğe ulaşarak bilginizi artırabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki Sosyal Medya linklerine tıklayarak bizi Sosyal Medya üzerinden de takip edebilirsiniz.

https://yazilimdelisi.com/category/web-gelistirme/php/

Sosyal Medya Hesaplarımız

instagram logo
twitter logo

Son Eklenen Yazılar