PHP Overriding ve Overloading – OOP Dersleri

Bu ders PHP Overriding ve Overloading işlemlerine bakacağız. Nesne yönelimli kodlama yaparken bu iki işlem işimizi kolaylaştırmaktadır. Türkçe anlamı ile ezmek ve aşırı yüklemek anlamlarına gelen bu iki yöntemi inceleyelim.

Override İşlemi

Override yani ezme işlemi genellikle base classta var olan bir methodun türetilen methodda tekrardan oluşturulmasıdır. Yani örnek verecek olursak:

<?php
class kare {	
	protected $width;
	public function __construct($w) {
		$this->width = $w;
	}	
	public function getWidth() {
		return $this->width;
	}
	public function setWidth($w) {
		$this->width = $w;
	}	
	public function alanHesapla() {
		return pow($this->width,2);
	}
}
class kup extends kare {
	
	public function __construct($w) {
		parent::__construct($w);
	}	
	// override Methodumuz
	public function alanHesapla() {
		return parent::alanHesapla()*6;
	}
}
// normal sınıfımızdan nesnemizi çağırdık.
$kare = new kare(5);
echo "Oluşturulan karenin Alanı: ".$kare->alanHesapla()."br <sup>2</sup>dir. <br/>";
$kup = new kup(5);
echo " Oluşturulan Küpün Alanı: ".$kup->alanHesapla()."br <sup>2</sup>dir. <br/>";

Yukarıdaki kodda işaretli satırlara bakarsak alanHesapla() methodu baseClass ta olmasına rağmen kalıttığımız sınıfta da aynı isimde method oluşturup küpün alanını bulduk. Buradaki asıl mantık baseClasstaki alanHesapla() methodu işimizi görmediği için küpün alanını hesaplamak için yeni bir alanHesapla methodu oluşturarak üst sınıftaki methodu ezmektir.

Peki neden farklı bir isimde method oluşturmayıp üst sınıfın methodunu ezdik?

Şuan sadece iki class olduğu için methodları aklımızda tutabiliriz. Kare, küp, dikdörtgen gibi birsürü geometrik şekilleri bir baseClassta toplayıp hepsini ayrı ayrı kareAlani(), kupAlani()…. gibi farklı methodlar oluşturmamız bizim kafamızı bir hayli karıştırırdı. Bu yüzden override işlemi yaparak tek methodda istediğimiz geometrik şeklin çevresini hesapladık.

Overload İşlemi

Overload (Aşırı yükleme) işlemi ise bir methodun farklı parametreler ile birden fazla tanımlanmasıdır. Çağırırken ise kaç parametre ile çağırırsak çağırılan parametreye uygun methodumuz çağırılır.

Bir methodun aşırı yüklenebilmesi için dönüş tipinin aynı olması gerekmektedir.

Php de overloadin işlemi yapılması direk olarak mümkün değil ama overloading işlemini yapmamızı sağlayan iki adet fonksiyonumuz mevcut. Bu fonksiyonlar:

func_num_args(); // fonksiyon çağırılırken parametre sayısını geri döndürür.

Örneğin: myFunc(1,2,3,4); // 4 değerini döndürür

func_get_arg($i);  //  indisine göre parametreleri almamızı sağlar.

Bu iki fonksiyon ile overloading işlemi yapalım.

function yazdir() {	
	for($i=0;$i<func_num_args();$i++) {
		echo func_get_arg($i)." ";
	}
	
	echo "<hr/>";	
}

yazdir("UGUR");
yazdir("UGUR", "IŞIK");
yazdir("UGUR", "IŞIK","Samsun");

şeklinde çıktı alabiliriz.

Konuyla ilgili yorumlarınızı, görüş ve önerilerinizi konu altından yapabilirsiniz, ayrıca sorularınızı yine konu altındaki yorum bölümünden sorabilirsiniz.

PHP Overriding ve Overloading konusunu bu yazımızda gördük. Aşağıdaki linke tıklayarak daha bir çok içeriğe ulaşarak bilginizi artırabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki Sosyal Medya linklerine tıklayarak bizi Sosyal Medya üzerinden de takip edebilirsiniz.

https://yazilimdelisi.com/category/web-gelistirme/php/

Sosyal Medya Hesaplarımız

instagram logo
twitter logo

Son Eklenen Yazılar