PHP Temel String Fonksiyonları Nelerdir?

PHP temel string fonksiyonları PHP dilinin temel kütüphanelerinde tanımlı olan çokça kullanılan fonksiyonlardır. Biz bu fonksiyonlardan genelde kullanılan fonksiyonlara bakacağız.

1- strstr() Fonksiyonu

strstr() fonksiyonu string içerisinde bir stringi arar ve geriye true veya false olarak değer döndürür.

strstr($veri,$aranacakDeger);

<?php
$veri = "yazilimdelisi.com";
if(strstr($veri,"yazilim")) echo "yazilim kelimesi geçiyor.";
else echo "yazilim kelimesi geçmiyor.";
?>

2- strlen() Fonksiyonu

strlen() fonksiyonu bir stringin karakter sayısını verir.

strlen(“yazilimdelisi.com”) ekranda 17 yazar.

Örneğin:

<?php
$veri = "yazilimdelisi.com";

echo strlen($veri);

3- substr() Fonksiyonu

substr() fonksiyonu bir string ifadenin belli bir kısmını gösterir.

substr($veri,$baslangicDegeri,$gidilecekkarakter) birinci parametre başlangıç değeri 2. parametre ise başlangıç karakterinden itibaren kaç karakter ileri  gidileceğidir.

Örneğin:

$veri = "yazilimdelisi.com";

echo substr($veri,3,7);

 4- mb_substr() Fonksiyonu

substr() fonksiyonu ile aynı işlemi yapar. substr fonksiyonundan farkı veri türü değişimi yapar. Örneğin substr ile Türkçe karakterlerde sıkıntı çıkarken mb_substr ile bu sorunu çözebiliriz.

mb_substr($veri,$baslangicDegeri,$gidilecekkarakter,”CONVERT_TYPE”) birinci parametre başlangıç değeri 2. parametre ise başlangıç karakterinden itibaren kaç karakter ileri  gidileceğidir. convert_type parametresi ise hangi dile göre konvertleneceğidir.

Örneğin:

<?php
$veri = "yazilimdelisi.com";

echo mb_substr($veri,3,7,"UTF-8");

utf-8’e göre konvertledik.

5- str_replace() Fonksiyonu

Bir string ifadedeki değeri başka bir string ile değiştirir.

str_replace(“eskideger”,”yenideger”,”degisecekmetin”); geriye değiştirilen string ifadeyi döndürür.

Örneğin:

<?php
$veri = "yazilimdelisi.com";

echo str_replace("com","net",$veri);

Ekranda yazilimdelisi.net yazar.

6- number_format() Fonksiyonu

number_format() fonksiyonu genelde para birimi şekillendirirken  veya sayı yuvarlarken kullanılır.

number_format($değer, ondalık hane, ‘onluk ayırıcı’, ‘binlik ayırıcı’);

Örneğin:

$sayi = 10.99899999;
echo number_format($sayi,3,'.',',');

// çıktı 10.999

7- strtoupper() – strtolower() Fonksiyonları

Temel string fonksiyonlarından olan strtolower ve strtoupper fonksiyonları string ifadenin harflerini büyütmek ve küçültmek için kullanılır.

strtolower($veri) Hepsini küçük harf yapar.

strtoupper($veri) Hepsini büyük harf yapar.

Örneğin:

$veri = "yazilimdelisi.com";
echo strtoupper($veri);

8- ucfirst() Fonksiyonu

String ifadenin ilk harfini büyütür.

ucfirst($veri) ilk harfi büyütülmüş veriyi gönderir.

$veri = "yazilimdelisi.com";
echo ucfirst($veri);

9- ucword() Fonksiyonu

string ifadedeki tüm kelimelerin ilk harfini büyük yapar.

ucwords($veri) ilk harfleri büyük veriyi geri döndürür.

Örneğin:

<?php
$veri = "yazilimdelisi.com";


echo ucwords($veri);
?>

10- wordwrap() Fonksiyonu

wordwrap() fonksiyonu bir string ifadeyi belli karakter aralıklarında bölmeyi sağlar.

wordwrap($veri, $karakterSayisi,$ayrac)

Örneğin:

$veri = "yazilimdelisi.com";


echo wordwrap($veri, 3,"<hr/>");

Her 3 karakterde bir <hr/> kodu eklemiş olduk.

11- addslashes() ve stripslashes() Fonksiyonları

addslashes() ve stripslashes() fonksiyonları sihirli tırnakları kaçık karakteri kullanarak etkisiz hale getirerek güvenlik açıklarını kapatmamıza olanak sağlar.

addslashes($veri)  verideki tek tırnaklardan önce \ ekleyerek tırnağı geçersiz kılar.

strip_slashes($veri)  verideki slash \ işaretini kaldırarak tırnak işaretini etkinleştirir.

$veri = "yazilimdelisi'com";

echo addslashes($veri)."<br/>";
echo stripslashes(addslashes($veri));
/**
 Çıktı: 
 
 yazilimdelisi\'com 
 yazilimdelisi'com
*/

12- strip_tags() Fonksiyonu

strip_tags() fonksiyonu bir string ifadedeki HTML etiketlerini kaldırır. Bu sayede xss açıklarından da korunmuş oluruz.

strip_tags($veri) html karakterleri kaldırılmış ifadeyi bize verir.

strip_tags($veri,”kaldırılmayacak taglar”) izin verdiğimiz tagları kaldırmadan ifadeyi geri döndürür.
$veri = "<a href=''><b>yazilimdelisi.com</b>  </a>";


echo strip_tags($veri)."<br/>";
echo strip_tags($veri,"<b>"); // b tagını silmez diğer tagları siler

13- str_repeat() Fonksiyonu

Bir string ifadeyi istediğimiz kadar tekrar ettirmemizi sağlar. Genellikle sanal poslardaki cep telefonu gizlemesi bu şekilde yapılır.

str_repeat(“karakter”, “tekrarSayısı”)

Örneğin:

echo "0544 ".str_repeat("*",3)." ".str_repeat("*",2)."15<br/>";

// çıktı 
// 0544 *** **15

14- nl2br() Fonksiyonu

String ifadedeki satır sonlarının yerine <br> ekler.

nl2br($veri) geriye <br> tagı eklenmiş veriyi döndürür.

Örneğin:

$veri = "yazilim
delisi
.com";


echo nl2br($veri);
/* Çıktısı 
yazilim
delisi
.com
*/

Genellikle kullanılan string fonksiyonlarını kısaca anlattık. Tabi ki string fonksiyonları bu kadar değil. Tüm string fonksiyonlarına PHP’nin kendi sitesi olan php.net String sitesinden ulaşabilirsiniz.

Konuyla ilgili yorumlarınızı konu altından yapabilirsiniz, ayrıca sorularınızı yine konu altındaki yorum bölümünden sorabilirsiniz.

PHP String Fonksiyonları konusunu bu yazımızda gördük. Aşağıdaki linke tıklayarak daha bir çok içeriğe ulaşarak bilginizi artırabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki Sosyal Medya linklerine tıklayarak bizi Sosyal Medya üzerinden de takip edebilirsiniz.

https://yazilimdelisi.com/category/web-gelistirme/php/

Sosyal Medya Hesaplarımız

instagram logo
twitter logo

Son Eklenen Yazılar