Php While & Do While Döngüsü Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Php do ve do-while döngüleri de diğer pek çok yazılım dilinde olduğu gibi sıkça kullanılırlar. Peki nedir bu döngüler? Döngüleri programlama dillerinde bir işi belli bir koşula bağlı olarak tekrarlamak istediğimiz durumlarda kullanırız. Döngüler işimizi oldukça kolaylaştıran yapılardır. Döngüleri oluştururken koşulu, döngü değişkenini ve döngünün çalıştıracağı kod bloğunu seçmemiz bizim işimizi kullanımında kolaylaştıracaktır. Döngü oluşturmayı görmeden önce artırma, azaltma, çarpma bölme gibi bazı kısa 4 işlemlerden bahsedelim.

Döngü Değişkeni Kullanımı (Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme)

Döngü değişkenlerinin normal değişkenlerden bir farkı yoktur ama hızlı yazmak amaçlı bazı kısa kullanımlar yaparız. Bu kullanımları döngü içinde kullanmak şart değil istediğimiz yerde kullanabiliriz. Genel olarak kısa yazımları bir tablo içinde verelim ve birkaç örnek yapalım.

Uzun Kullanım Kısa Kullanım
Açıklama
$i = $i+1; $i++; Bir artır
$j=$j+$sayi $j+=$sayi; $sayi değişkeni kadar artır
$i = $i-1; $i–; Bir azalt
$j=$j-$sayi $j-=$sayi; $sayi değişkeni kadar azalt
$j=$j*$sayi $j*=$sayi; $j değişkeni ile $sayi değişkenini çarp sonucu $j ye ata
$j=$j/$sayi $j/=$sayi; $j değişkenini $sayi değişkenine böl sonucu $j ye ata
<?php
$i=5;
$i++; // 6 oldu
echo $i."<br/>";
$i+=20; // 26 oldu 
echo $i."<br/>";
$i-=6; // 20 oldu
echo $i."<br/>";
$i/=5; // 4 oldu 
echo $i."<br/>"; 
$i*=3; // 12 oldu 
echo $i."<br/>";
?>

Şeklinde kullanabiliriz.

Php While Döngüsü Kullanımı

While döngüsünde bizim 1 adet koşulumuz bulunmalıdır ve bu koşula göre döngü içindeki kodlarımız tekrar etmelidir. While döngüsünün yapısı:

<?php
while(KOSUL){
 // koşul sağlandığı sürece yapılacak işlemler
}
?>

şeklinde kullanırız. örnek üzerinden gidecek olursak:

örnek: 5 sayısının faktoriyelini while döngüsü ile bulalım.

<?php
$sayi = 5;
$faktoriyel = 1; 
while($sayi>=1) {
 $faktoriyel*=$sayi;
 $sayi--;
}
echo "Faktoriyel $faktoriyel bulundu.";
?>

Kodumuzu açıklayacak olursak:

 • $sayi ve $faktoriyel değişkenlerimizi tanımladık.
 • $faktoriyel değişkenimizin başlangıç değerine 1 vermemizin sebebi çarpmanın etkisiz elemanı 1 olduğu için. Toplam işlemi yapsak toplamanın etkisiz elemanı olan 0  kullanacaktık.
 • döngümüz başladı koşulumuza baktık 5>=1 TRUE cevabını aldık o zaman döngüye girebiliriz dedik ve döngüye girdik.
 • $faktoriyel*=$sayi yukarıdaki tablomuzda vermiştik çarpma işlemi yapıyordu 1*5=5 değerini aldı $faktoriyel değerimiz.
 • $sayi değişkeninin değerini 1 azalttık faktoriyel kuralımıza uymak için.
 • Faktoriyel kuralı : 5!=5*4*3*2*1; şeklindeydi. bizim kodumuzda bu kurala uygun olarak çarpma işlemini yapıyor.
 • Daha sonra tekrar while kısmına geldik ve koşula tekrar baktık 4>=1 TRUE değerini aldık ve yine döngünün içerisine girip aynı işlemleri yaptık.
 • koşulumuz FALSE oluncaya kadar döngümüz çalışmaya devam edecektir.

While kısmı bu kadardı. Do While döngümüze bakacak olursak:

Php Do While Döngüsü Yapısı

Do while döngüsünün while döngüsünden tek farkı döngüden önce kod çalışır daha sonra koşula bakılır. Yani koşul doğru olmasa bile kodumuz 1 kez çalışmış olur. Do While döngüsünün yapısı aşağıdaki gibi çalışır.

<?php
do{
// kodlarımız
}while(KOSUL)
?>

do while pek fazla kullanılan bir döngü tipi değildir ama bilmenizde tabi ki fayda var. Küçük bir örnek yapacak olursak:

Ekrana 5 kere Yazılım Delisi yazdıran programımızı do while döngüsü ile yapalım. 

<?php
$sayi = 1;
do{
 echo "$sayi - Yazılım Delisi <br/>";
 $sayi++;
}while($sayi<=5)
?>

Kodumuzu açıklayacak olursak:

 • $sayi değişkenimizi oluşturduk ve değerini 5 yaptık.
 • do komutu ile kodumuzu 1 kere çalıştırdık.
 • ekrana Yazılım Delisi yazdık ve $sayi değerini 1 azalttık.
 • daha sonra koşul sağlanıyor mu diye baktık koşulumuz sağlanmıyor olsa bile bir kere ekrana Yazılım Delisi yazacaktı.
 • koşulumuz true cevabını verdi ve tekrar do nun içine döndük ve yine aynı işlemleri yaptık.
 • while içindeki koşul false durumuna gelene kadar kodumuz Yazılım Delisi yazmaya devam edecek.

While ve Do While ile Örnek

örnek: Bir sayının bölenlerini ekrana yazdıran programı while ve do while ile yapalım. 

While ile:

<?php
$sayi = 10;
$i = $sayi;
while($i>=0) { // $i 0 dan büyük ise devam et
 if($sayi % $i == 0) {
 echo "$i ve -$i sayısı $sayi sayısının bir bölenidir.<br/>";
 }
 $i--;
}
?>

Do While ile:

<?php
$sayi = 10;
$i = 0;
do {
 if($sayi % $i == 0) {
 echo "$i ve -$i sayısı $sayi sayısının bir bölenidir.<br/>";
 }
 $i++;
}while($i<=$sayi)
?>

While ve do While döngüsü dersimizi burada sonlandırıyorum. Bir sonraki dersimiz olan Php Dersleri – For Döngüsü dersimizde görüşmek üzere.

Konuyla ilgili yorumlarınızı konu altından yapabilirsiniz, ayrıca sorularınızı yine konu altından sorabilirsiniz.

PHP While & Do While döngülerini bu yazımızda gördük. Aşağıdaki linke tıklayarak daha bir çok içeriğe ulaşarak bilginizi artırabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki Sosyal Medya linklerine tıklayarak bizi Sosyal Medya üzerinden de takip edebilirsiniz.

https://yazilimdelisi.com/category/web-gelistirme/php/

Sosyal Medya Hesaplarımız

instagram logo
twitter logo

Son Eklenen Yazılar