Visual Studio ‘ya Başlarken – Arayüzü Hakkında Bilgiler

Visual Studio ‘nun arayüzü hakkında bilgi vereceğimiz derse hoşgeldiniz. Eğer daha önce kurmadıysanız kurulumunun nasıl yapılacağını ilerleyen derslerde anlatacağız.

Visual Studio

Visual Studio .NET ilk açıldığında karşımıza Başlangıç Sayfası adlı başlangıç ekranı gelir. Başlangıç Sayfası içerisinde proje açma işlemlerini yapabileceğiniz gibi Visual Studio ile uygulama geliştirme konusundaki web içeriklerine de erişebilirsiniz.
En Son(Recent) bölümünde son açılmış olan proje isimlerini listeler.
Aç(Open) bölümünde ise daha önceden mevcut olan proje ya da web sitelerinin biri seçilerek açılır.
Yeni Proje(New Project) seçeneği ile yeni bir proje açılır. Bu pencerede bulunan diller içerisinden ve mevcut o proje şablonlarından birisi seçilerek proje geliştirilebilir.
Geliştirici Haberleri(Developer News) başlığı altında Visual Studio uygulamaları geliştirme ile ilgili yenilikler listelenmektedir.

Visual Studio

Son(Recent) yazan bölümde en son kullanılan proje şablonları seçilebilir.
Yüklü(İnstalled) ile seçili olan dile ait yüklü olan proje şablonları listelenir.
Çevrimiçi(Online) ile internet ortamında mevcut bulunan proje şablonları listelenir.

Visual Studio

VISUAL STUDIO MENU PENCERESİ

Menü Çubuğu Şeklinde sıralanan menülerden oluşur. Bu menülerin başlıcaları şunlardır

Visual Studio

Dosya(File) menüsü altında yeni proje açabilir, daha önceden kayıtlı projeleri açabilir, projeleri kaydedebilir ve Visual Studio penceresini kapatma gibi işlemler gerçekleştirebilirsiniz.
Düzen(Edit) menüsü altında, kesme, kopyalama, yapıştırma gibi düzenleme işlemleri, arama ve değiştirme gibi işlemler gerçekleştirilebilir.
Görünüm(View) başlığı altında , Visual Studio IDE’sinde çeşitli amaçlar için kullanılan pencereleri ekleme, kaldırma, düzenleme gibi işlemler gerçekleştirilebilir.
Proje(Project) menüsü altında, aktif projeye bileşenler ve referans ekleme işlemleri gerçekleştirilebilir ve projenizle ilgili çeşitli ayarları yapabilirsiniz.


Derle(Build) başlığı altında, projelerimizi derleyerek başka bilgisayarlarda da kullanıma hazırlamak amacıyla kullanılan menüler mevcuttur.
Hata ayıkla(Debug) başlığı altında, üzerinde çalışılan uygulamayı çalıştırmak ve hataları ayıklamak için kullanılan menüler mevcuttur.
Takım(Team) başlığı altında, Visual Studio Team System ve Git bağlantılarınızı yönetebilirsiniz.
Araçlar(Tools) başlığı altında, Visual Studio içerisinde uygulamarınızı geliştirirken gerekli bazı araçları çalıştırabilirsiniz.
Test başlığı altında yazdığımız kodları ve uygulamaları test etmek amaçlı menüler mevcuttur.
Analiz(Analyze) başlığı altında yazdığımız kod ve uygulamaları analiz etmek amaçlı menüler mevcuttur.
Pencere(Window) başlığı altında, Visual Stduio IDE’sindeki pencerelerin yerleşim şekilleri ile ilgili ayarlamaları yapabileceğiniz menüler mevcuttur.

Solution Explorer(Çözüm Gezgini)

Visual Studio .NET içerisinde projeleri gruplandırarak bir çatı altında toplamak amacı ile Solution(Çözüm) adı verilen yapılar kullanılır. Bu solution içerisinde birden fazla proje bulunabileceği gibi, tek bir proje de bulunabilir. Projede mevcut olan kontrol, sınıf,metod gibi proje bileşenlerini görüntülemek amacıyla Solution Explorer(Çözüm Gezgini) adlı Visual Studio bileşeni kullanılır.

Visual Studio

Properties başlığı altında projemiz ile ilgili ayarların saklandığı Assemblyinfo.cs dosyası yer almaktadır.
Başvurular(References) başlığı altında uygulamamıza eklenmiş olan referans dosyalarının isimleri listelenmektedir.
App.config dosyası, uygulamanız ile ilgili genel tanımlama ve bilgilerin yazıldığı dosyadır. Örneğin; Framework versiyonu varsayılan olarak burada yazılıdır.
Program.cs; C# kodlarını yazdığımız dosyadır. Uygulamamızın gerçekleştirilmesini istediğimiz işlemler burada yazılır. Bu dosya konsol uygulamaları için bu şekilde iken bir Windows Form uygulamasında kod sayfası Form1.cs şeklinde olacaktır.

Proje içerisindeki kod sayfalarında yer alan metodlar da Solution Explorer(Çözüm Gezgini) içerisinde bulunmaktadır.

Visual Studio

Properties Widow(Özellikler Penceresi); Seçili olan nesnenin özeliklerini görüntüler. Ayrıca seçili olan özelliği değiştirmek amacı ile de kullanılır.
İlerleyen derslerde toolbox(araç kutusu) içerisindeki bütün nesnelerin özelliklerini anlatacağımız bir seri olacaktır. Takipte kalınız.

Visual Studio

Hata Listesi(Error List) Proje sürecin içerisinde oluşan hata ve uyarı mesajlarının görüntülendiği penceredir. Programın çalışmasını kesintiye uğratacak hatalar x işareti ile programın çalışmasını kesintiye uğratmayıp, programcıya yol gösterme amaçlı uyarılar ise ! işareti ile gösterilir.

Visual Studio

ToolBox(Araç Kutusu) Visual Studio arabirim ekranının sol tarafında bulunan ve projemize ekleyebileceğimiz nesneler barındıran bölümdür. İlerleyen derslerde araç kutusu içerisindeki nesneleri tek tek kullanıp özelliklerini ve ne işe yaradıklarını göstereceğimiz ders serisi olacaktır, takipte kalınız.

Visual Studio

Aşağıdaki linke tıklayarak C# kategorisi altında daha bir çok içeriğe ulaşarak C# bilginizi artırabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki Instagram ve Twitter linklerine tıklayarak bizi Instagram ve Twtitter üzerinden de takip edebilirsiniz.

https://yazilimdelisi.com/category/programlama-dilleri/c-sharp/

Sosyal Medya Hesaplarımız

instagram logo
twitter logo

Son Eklenen Yazılar